Ohlášky 10. – 17. 12. 2017

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za Marii Urbančíkovu, bratra a rodiče z obou stran
10.12. 2. neděle adventní 10.00 Za ž. a + farníky, zvláště však za první, druhou a třetí třídu
    14.30-16.00h – sv. smíření
Po 18.00
11. 12.
Ut Roráty dětí(2) 6.45 Za Františka Rybku, manž., rodiče
12. 12.
St Památka 18.00
13.12. Sv. Lucie, panny a muč.
Čt Památka sv. Jana od Kříže 17.00 Za rodiče Doležalovy a sourozence
14.12. kněze a uč. církve
 
15.12. 18.00 Za Františka Knotka, manž. Annu, syna
Františka, ž. a + rodinu
So
18.00 Za +Marii a Karla Uhlíkovy, syna Karla
16.12. sourozence, stařečky a kamarády z Holandska
Ne   7.30 Za + Jaroslava Ehrlicha, ž. a + rodinu
17.12. 3. neděle adventní 10.00 Za ž. a + farníky, zvláště však za čtvrtou, pátou a šestou třídu

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Strážnická a Za Školou: Šťastná, Macháčková, Pavková, Tomečková, Komínková, Břečková, Čajková

  • Příští neděle je třetí, vychází pravidelná sbírka na opravy
  • Dnes je svátost smíření před svátky, budou zde kněží z děkanátu. Opět jako v loni. Zpovídá se od 14.30 – 16.00 hodin. Přijďte před 16.00 hodinou. Nebojte se věnovat čas modlitbě i děkování pro sv. přijímání, abyste neodcházeli hned od přijetí. Svaté přijímání je jen pro toho, kdo nebyl ráno při mši sv. Svaté přijímání se bude podávat v 15.00 hod. a v 15.45hod.
  • V pondělí a ve středu jsou volné úmysly. Kdo byste chtěli si napsát, přijďte do sakristie.
  • Dárek pro Ježíška: další týden je připraven a symboliku srdce.
  • Díky všem za přípravu návštěvy Mikuláše.

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.