Bohoslužby od 9. do 16. září 2018

posted in: Ohlášky | 0

Pořad bohoslužeb ve Vnorovech

V týdnu   od 9. 9.  do  16. 9. 2018

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + rodiče Pavlíčkovy, Radima Břečku a stařečky
9.9. 23. neděle v mezidobí    
  Mše sv. u kapličky

Panny Marie

14.30 Za ž. a + farníky a ctitele P. Marie od kapličky
       
Po   15.00 Pohřeb – Vlasta Ivanová
10. 9.      
Ut   7.00 Za + rodiče Motyčkovy a ž. rodinu
11. 9.      
St   18.00 Za rodiče Chudíkovy, děti, vnuky a
12.9.     vnučku
Čt Památka sv. Jana 17.00 Za + Štěpána Kozumplíka, souroz.,
13.9.  Zlatoústého,biskupa,uč. c.   rodiče z obou stran
Svátek    
14.9. Povýšení Sv. Kříže 18.00 Za + Alžbětu Mitterovu a ž. rodinu
       
So   14.00 Za ž. a + sedmdesátníky
  Památka 18.00 Za + Drahomíru Janíčkovu, rodiče
15.9. P. Marie Bolestné   ž. a + rodinu a duše v oč.
Ne   7.30 Za + Zdeňka Břečku, otce a stařečky
16.9. 24. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky s poděkováním za letošní úrodu
       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice:  Pavková, Havlíčková, Polášková, Urbančíková, Ivanová, Machová, Fojtíková                

Strojení: Tomečková, Gazárková, Šmachová, Kočišová

  • Příští neděli vychází sbírka na opravy
  • Od novomanželů Břečkových 2000,- P.B.Zpl.
  • Příští neděli poděkujeme za úrodu

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.