Bohoslužby od 7. do 14. 10. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za ž. a + členky živého růžence
7.10. 27. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
Po   15.00 Pohřeb – Zachar Karel
8. 10.      
Ut   7.00 Za + Marii Svobodovu, manžela,
9. 10.     ž. rodinu
St   18.00 Za stařečky Gazárkovy, syny a dcery
10.10.      
Čt   17.00 Za + Františka Konečného, stařečky
11.10.     z obou stran
     
12.10.   18.00 Za Annu a Karla Macháčkovy
So     —————————–
13.10.     —————————–
Ne   7.30 Za + Martina Ivana, celou rodinu a duše v očistci
14.10. 28. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Lidéřovice: Zálešáková, Kučerová, Chudíková, Grabcová, Pavková, Bobčíková, Zálešáková                  

Strojení: Žádníková, Pilnajová, Konečná, Žáková

  • V pondělí bude pohřeb p. Karla Zachara ze Spinku
  • V neděli 21. října vychází pak sbírka na Misie
  • Od novomanželů Janouškových 2000,- P.B.Zpl.
  • Na pouť do Šaštína a Mariánky se pište v sakristii. Je dobré cestovní pojištění, byť na jeden den. To je na vás, jestli budete chtít. Na 9.15 je naplánován program v bazilice – mše sv., info o bazilice, potom prohlídka mariologického muzea. Následně odjezd do Mariánky. Tam podle počasí + cesta a mariánská pobožnost.
  • Příští  sobotu nebude mše sv.

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.