Bohoslužby od 7. 1. do 14. 1. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne Svátek 7.30 Za + Marii Zacharovu, ž. a + rodinu a duše v očistci
7.1. Křtu Páně 10.00 Za ž. a + farníky s prosbou o posilu víry pro všechny pokřtěné
Po   18.00 Za +  Marcelu a Pavlu Břečkovy a
8. 1.     rodinu Zálešákovu
Ut   7.00 Za + Jana Šmacha, ž. a + rodinu
9. 1.      
St   18.00 Za + rodiče Grabcovy a syna Antonína
10.12.      
Čt   17.00 Za + Ludmilu Břečkovu, ž. a + rodinu
11.1.     Řičicovu
     
12.1.   18.00 Za + Pavla Chudíka, rodiče, ž. a +
      rodinu
So      
    18.00 Za + Marii Pavkovu, manž., + rodinu
13.1.      
Ne   7.30 Za + manžele Břečkovy a ž. rodinu
14.1. 2. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lideřovice: Tomečková, Janoušková, Urbančíková, Svobodová, Gajdoštíková, Gazárková

  • Prosím snoubence, kteří se mnou ještě nedomlouvali pořad příprav, aby se u mě přihlásili, abychom se domluvili, jak dále.

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.