Bohoslužby od 6. 5. do 13. 5. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za ž. a + ctitele sv. Floriána
6.5. 6. neděle velikonoční 10.00 Za ž. a + farníky, zvláště za pronásledované křesťany
    14.30 Pobožnost u sochy sv. Floriána
       
Po   18.00 Za + Jana Urbančíka a + rodinu
7. 5.      
Ut   7.00 Za + Pavlu Bruso a manžela a ž. a +
8. 5.     rodinu Břečkovu
St   18.00 Za + Pavla Studénku, rodiče z o. stran
9.5.     ž. rodinu Studénkovu
Čt Slavnost 17.00 Za + Annu Karafiátovu, manžela, syna
10.5. Nanebevstoupení Páně   Josefa a manželku
     
11.5.   18.00 Za Jana Bobčíka a rodiče Bobčíkovy
      a Všetulovy
So      
    18.00 Za + Annu a Josefa Baďurovy, ž. a +
12.5.     rodinu a duše v očistci
Ne   7.30 Za ž. a + ctitele sv. Jana Nepomuckého
13.5. 7. neděle velikonoční 10.00 Za ž. a + farníky s prosbou za všechny  maminky
    14.30 Májová pobožnost venku  u sochy  Srdce Ježíšova

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Dražky : Všetulová, Kuryviálová, Břečková, Tomečková, Komínková, Kostková

Strojení: Šmachová, Gazárková, Kočišová, Tomečková

  • Ve čtvrtek začíná příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého
  • Děti k1. sv. přijímání už ať chodí každý pátek všichni. V pátek pak 18. května a 25. května bude zkoušení otázek na faře.
  • V neděli pokud nebude pršet – shromáždíme se u sochy Božského Srdce na májovou. Děti nebo kdokoliv může přinést nějakou – třeba i luční květinku – položíme ji u sochy Krista.

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.