Bohoslužby od 5. do 12. 5. 2019

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za ž. a + ctitele sv. Floriána
5.5. 3. neděle velikonoční 10.00 Za farníky a za ž. a + členy hasičského sboru a jejich rodiny
      14.30 Pobožnost v Lidéřovicích ke cti sv. Floriána a Májová
Po Památka sv. Jana Sarkandra 18.00 Za + Floriána Žáka, manž., sourozence
6. 5. kněze a mučedníka   duše v očistci
Ut   7.00 Za + rodiče Konečné a  + rodinu
7.5.      
St   Pouť farnosti do Staré Vody u Libavé
8.5.   Mše sv. za ž. a + farníky
Čt   17.00 Za + Pavla Studénku, 2 rodiče
9.5.     ž. rodinu a duše v očistci
     
10.5.   7.00 Za + P. Pavla Zýbala a sourozence
So   —–  
11.5.   —-  
Ne   7.30 Za + Aloise Ivana, 2 rodiče, ž. rodinu a duše v očistci
12.5. 4. neděle velikonoční 10.00 Na poděk. P. Bohu za 60 let společného života s prosbou o přímluvu Panny Marie
    14.30 Májová u sochy Božského Srdce

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  ul. Strážnická a Za Školou: Šťastná, Macháčková, Pavková, Tomečková, Komínková, Břečková, Čajková

Strojení: Spáčilová, Sahajová, Strachotová, Studničková  

  • V pátek bude mše sv. ráno v 7.00 hodin
  •  V sobotu mše sv. nebude
  • Příští neděli bude sbírka na křesťanské sdělovací prostředky
  • Příští neděli poprosíme také za všechny maminky a májová bude u sochy Božského srdce.
  • Příští neděle je den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
  • V sobotu 18. května bude mít po mši sv. koncert skupina Paprsky (Good Work). Vstupné dobrovolné

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Pouť farnosti do Staré Vody u Libavé
Ve středu 8. května
Odjezd v 7.00 hod. od všech zastávek
Příjezd kolem 18.00 / 19.00/ hodiny

PS: MŮŽETE SI VZÍT S SEBOU NĚCO  NA VODU

Comments are closed.