Bohoslužby od 4. 3.  do  11. 3. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za Františka Bártka, manž., syna Josefa a snachu Pavlu
4.3. 3. neděle postní 10.00 Za ž. a + farníky
    14.00 Křížová cesta
Po   18.00 Za + Karla Pavku, manželku a syna
5. 3.      
Ut   7.00 Za + spolupracovníka Josefa Suchého
6. 3.     a ž. rodinu
St   18.00 Za + Františka Kazíka a Marii
7.3.     Šarmírovu a duše v očistci
Čt   17.00 Za Pavlu Ondrovčíkovu, ž. a + rodinu
8.3.     duše v očistci
  17.40 Křížová cesta – 6.7. třída
9.3.   18.00 Za Františka Pavku, manželku Marii,
      rodiče a duše v očistci
So      
    18.00 Za + Apolonii Gazárkovu, manžela
10.3.     ž. a + rodinu a duše v očistci
Ne   7.30 Za + Františku a Martina Zrůnovy a ž. rodinu
11.3. 4. neděle postní 10.00 Za ž. a + farníky
    14.00 Křížová cesta

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lideřovice: Třináctá, Kozumplíková, Sasínová, Grabcová, Břečková, Berková, Vetišková

  • Na Haléř sv. Petra se odeslalo 20 367,- P.B.Zpl.
  • V pátek po mši sv. bude setkání s rodiči dětí k 1. sv. přijímání

Další zprávy:

  • V pátek 16.3. bude katecheze P. Zdeňka Jančaříka SDB ( 16.40h Křížová cesta, 17.00 h. katecheze, 18.00 h. mše sv.)
  • neděle postní – zpovídání kněží děkanátu před svátky

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.