Bohoslužby od 29. 4. do 5. 5. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za ž.  + rodinu Břečkovu a Vykrutilovu
29.4. 5. neděle velikonoční 10.00 Za ž. a + farníky
       
       
Po   18.00 Za + Josefa Pavku, manželku, + rodinu
30. 4.      
Ut   —– Pouť na Vranov u Brna
1. 5.   —–  
St Památka sv. Atanáše 18.00 Za P. Jana Kočiše, sestru Anastázii,
2.5. biskupa a uč. církve   a duše v očistci
Čt Svátek sv. Filipa a Jakuba 17.00 Za + Josefa Pátka, ž. a + rodinu a za
3.5. apoštolů   nemocnou osobu
     
4.5.   7.00 Za Františka Gazárka, manž., ž. a +
      rodinu a duše v očistci
So   ——  
    —–  
5.5.   ——-  
Ne   7.30 Za ž. a + ctitele sv. Floriána
6.5. 6. neděle velikonoční 10.00 Za ž. a + farníky, zvláště za pronásledované křesťany
    14.30 Pobožnost u sochy sv. Floriána + májová

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul.  Kráčalka a Spinek: Otrubová, Zacharová, Hnátková, Komínková, Hanáková,Váverková, Pechová

Strojení: Kuryviálová, Zubalíková, Sovková, Kočišová

Úklid fary: skupina č. 6

  • V úterý 1.5. jedeme na pouť na Vranov u Brna. Program:  odjezd v 7.00h, v 9.15 /9.30/ hod mše sv. pak několik slov o místě, jídlo/opékání špekáčků/, hra, odjezd na májovou do dalšího poutního místa..
  • Tentokrát už ve středu a ve čtvrtek obejdu nemocné !!!
  • Ve čtvrtek bude po mši sv. výstav NSO a adorace
  • V pátek bude mše sv. ráno v 7.00 hod.
  • V sobotu mše sv. nebude
  • V neděli ráno si připomeneme výročí posvěcení základního kamene našeho kostela(připadá na 3.5.1908).
  • Májové budou po mši sv. a v neděli odpoledne.

Boží tělový průvod bychom letos šli (3.června)výjimečně k Nejsvětější Trojici po hlavní cestě. Oltáře  u Lékárny, u Motyčků,někde u L.Domu, a pak u Trojice, kde skončíme. Vše budem obětovat za farnost ke cti přípravy na výročí kostela

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.