Bohoslužby od 28. 4. do 5. 5. 2019

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne 2. neděle velikonoční 7.30 Za ž. a + rodinu Slavíkovu a Gazárkovu
28.4. Neděle B. milosrdenství 10.00 Za ž. a + farníky
Po Svátek sv. Kateřiny 18.00 Za + Jana Zubalíka, rodiče a duše v oč.
29. 4.  Sienské, panny a uč. církve    
Ut   7.00 Za + rodiče Symerské, snachu Jitku
30.4.     a duše v očistci
St   Ministrantská pouť
1.5.    
Čt Památka sv. Atanáše 17.00 Za Alžbětu a Františka Machovy, manž
2.5. biskupa a uč. církve   Jana, zetě a ž. a + rodinu
Svátek 15.00 Příležitost k adoraci
3.5. Sv. Filipa a Jakuba 16.30 Příležitost ke sv. smíření
  apoštolů 18.00 Za P. Jana Kočiše a sestru Anastazii
So      
    18.00 Za Františka Gazárka, manž.,  ž. a +
4.5.     rodinu a duše v očistci
Ne   7.30 Za ž. a + farníky
5.5. 3. neděle velikonoční 10.00 Ke cti sv. Floriána za ž. a + členy hasičského sboru
      14.30 Pobožnost v Lidéřovicích ke cti sv. Floriána a Májová

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Májová: Matušková, Kuryviálová, Kozumplíková, Buchtová, Všetulová, Kazíková 

Strojení: Slavíková, Čambalová, Slavíková, Slezáčková

  • Ve středu je Arcidiecézní setkání ministrantů v Olomouci
  • Příští neděli bude 120 let výročí hasičů a odpoledne  14.30 hod. pobožnost v Lidéřovících a májová
  • Začíná měsíc KVĚTEN – měsíc P.Marie a májových. Také budeme prosit při májových za déšť.
  • Na Boží Hrob jsme poslali 10 308,- P.B.Zpl.
  • Na seminář jsme poslali 37 381,-P.B.Zpl.
  • Z Postní almužny 7848,-P.B.Zpl.
  • Sobota je první v měsíci. Od  17.00 hod bude rozjímavý růženec.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.