Bohoslužby od 28. 10. do 4. 11. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne 30. neděle v mezidobí 7.30 Za + Aloise Konečného, manž., syna Stanislava a sourozence
28.10. 100 let České republiky 10.00 Za ž. a + farníky a za moudrost představitelů veřejného života v naší vlasti
       
Po   18.00 Za + rodinu Otrubovu, a za Ludmilu
29. 10.     Gazárkovu
Ut   7.00 Za + Františka Dvorského, ž. a + rodinu
30. 10.     Dvorskou
St   18.00 Za + Jindřicha Vítka, vnuka Petra,
31.10.     rodiče z o. stran, + rodinu
Čt Slavnost 17.00 Za + Antonína Šmacha, syna, ž. a +
1.11. Všech Svatých   rodinu Šmachovu a Chudíkovu
Vzpomínka    
2.11. Na všechny věrné 18.00 Za všechny zemřelé v naší farnosti
  zemřelé    
So      
    18.00 Za rodiče Poláškovy,syna Josefa,vnuka
3.11.     Miroslava,ž.a+ rodinu a duše v očistci
Ne   7.30 Za Stanislava Tomečka, manželku a  duše v očistci
4.11. 31. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice: Pálichová, Spáčilová, Trávníčková, Čermáková, Studénková, Záhoříková, Uhlíková                    Strojení: Frydrychová, Svobodová, Jurásková

  • Ve čtvrtek a v pátek obejdu nemocné
  • V pátek bude také pobožnost za duše v očistci u pomníku padlých vedle kostela po mši sv. Společně si připomeneme také ukončení 1. světové války. Pak už půjde každý na hřbitov osobně.
  • Příští neděli vychází sbírka na charitu
  • listopadu budou oddáni v Hroznové Lhotě Tomáš Procházka, Vnorovy a Anežka Pavlicová, Hroznová Lhota
  • Od novomanželů Vajdíkových 1500,- P.B.Zpl.
  • Minule se vybralo na Misie 32 145,- P.B.Zpl.
  • Na Slavnost Všech svatých oblečte děti zase do oblečení světců. Půjdou pak s námi v průvodu přes kostel k oltáři.
  • Prosím rodiče dětí 3. třídy/alespoň jednoho/, aby přišli na první schůzku v pátek listopadu v 18.30hod po mši sv. na faru.

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.