Bohoslužby od 24. do 31. 3. 2019

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za ž. a + rodinu Vykrutilovu, Vaštíkovu a Ryškovu
24.3. 3. neděle postní 10.00 Za dobrodince naší farnosti
    14.00 Křížová cesta
Po Slavnost 18.00 Za ž. a + sodálky Panny Marie
25. 3. Zvěstování Páně    
Ut   7.00 Za Františka Konečného a duše v oč.
26.3.      
St   18.00 Za + Josefa Kuryviála a rodiče
27.3.     duše v očistci
Čt   17.00 Za Františka a Ludmilu Tomečkovy a
28.3.     vnuka Marka
  17.40 Křížová cesta
    18.00 Za + Marii Gazárkovu, manž., rodinu
29.3.     Novákovu a Švehlovu
So      
    18.00 Na poděkování  P. Bohu za dar  života
30.3.     s prosbou o Boží požehnání
Ne   7.30 Za Anežku Motyčkovu, manž. Vojtěcha 2 rodiče, dceru Alžbětu a manž.,2 syny
31.3. 4. neděle postní 10.00 Za ž. a + farníky
    14.00 Křížová cesta

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  Dolina   : Kozumplíková, Zacharová, Ivanová, Tomečková, Horká, Gajošová, Florišová

Úklid fary: skupiny č. 7,8,1  a maminky

  • Z minulé neděle se vybralo 18 651,- P.B.Zpl.
  • Od příštího víkendu se začíná v našem děkanátu na různých místech zpovídat. V neděli 5. postní bude v naší farnosti příležitost.
  • V sobotu bude v Kněždubě vybíjená děvčat. Mše sv.na zahájení tam bude v 8.00 hod.
  • V sobotu před Květnou nedělí bude v Přerově Diecézní setkání mládeže. Program na nástěnce nebo na Webu mládeže.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.