Bohoslužby od 23. do  30. 9. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za ž. a + osmdesátníky
23.9. 25. neděle v mezidobí    
  Mše sv. na Sv. Antonínku 15.00 Za ž. a +  farníky ze Vnorov
       
Po   18.00 Za + Marii Studničkovu, manž., rodiče
24. 9.     a duše v očistci
Ut   7.00 Za + manžela Jana a stařečky
25. 9.     Zacharovy a Žákovy
St   18.00 Za ž. a + rodinu Břečkovu a
26.9.     Vykrutilovu
Čt Památka 17.00 Za + Františka Kuryviála, 2 sestry a
27.9. Sv. Vincence z Pauly   rodiče
Slavnost sv. Václava    
28.9. Hlavního patrona českého národa a olomoucké 18.00 Za Josefa a Marii Peluchovy a vnuka
  arcidiecéze   Petra
So Svátek 11.00 Svatba – Tomáš Janoušek

Michaela Malinková

  Sv. Michaela, Gabriela,    
29.9. Rafaela 15.00-17.00 Pouť děkanátu na Velehrad
Ne   7.30 Za + Annu Doležalovu, manžela, syna Josefa a ž. rodinu
30.9. 26. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul.  Lidéřovice: Pavková, Komoňová, Vašíková, Vítková, Peluchová, Tomečková, Zacharová                  

Strojení: Vajdíková, Břečková, Tomečková

  • V sobotu je pouť za povolání a rodiny na Velehrad. Začátek v 15.00 hodin na Velehradě.
  • V sobotu bude také v 11.00 hod. svatba Tomáše Janouška a Michaely Malinkové.
  • Na Sv. Antonínku bude v 11.00 hod. svatba Kristýny Motyčkové ze Vnorov a Jiřího Kaňovského z Nedachlebic
  • Minule se vybralo 22 029,- P.B.Zpl

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.