Bohoslužby od 23. do 30. 12. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + Františka Knotka a duše v očistci
23.12. 4. neděle adventní 10.00 Za ž. a + farníky
       
Po Štědrý den 15.00 Za děti naší farnosti a jejich budoucnost
24. 12.   22.00 Za ž. a + farníky a + dárce a dobrodince farnosti
Ut Slavnost 7.30 Za + dárce a dobrodince farnosti
25. 12. Narození Páně 10.00 Za Anežku Pavkovu, rodiče z o. stran, ž. a + rodinu
St Svátek 7.30 Za + Karla Kočiše, manželku, souroz.
26.12. Sv. Štěpána 10.00 a stařečky Kočišovy
Čt Svátek sv. Jana 17.00 Za + Růženu a Jana Vajdíkovy a syna
27.12. evangelisty   Františka
     
  Svátek 18.00 Za + rodiče Hulínovy, sourozence a
28.12. Sv. Mláďátek   duše v očistci
  mučedníků    
So Den    
  V oktávu 18.00 Za ž. a + šedesátníky
29.12. Narození Páně    
Ne Svátek 7.30 Za + Jana Břečku, syna Zdeňka a stařečky z o. stran
30.12. Svaté Rodiny 10.00 Za rodiny naší farnosti, zvláště za manžele, kteří přijali svátost manželství v našem kostele.
    15.00 Vánoční koncert ve farním kostele

Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Hlavní: Procházková, Uřičářová, Kryzstková, Petruchová, Vašíčková, Symerská

  • V neděli odpoledne bude v 15.00 hod. koncert. Všichni jste srdečně zváni.
  • Minule se vybralo 24 093,-P.B.Zpl.
  • prosince – charita vypravuje autobus na cestu do Prostějova, kde proběhne žehnání koledníků Tříkrálové sbírky biskupem Josefem Nuzíkem.
  • U nás bude žehnání koledníkům v pátek 4. ledna na závěr mše sv.

Hodně milostí od narozeného Krista, hlubokou radost v srdci a jistotu, že žádné dílo nejde společného povzbuzení a bez požehnání Ježíšova v Novém roce.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.