Bohoslužby od 22. – 29. 7. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne     Za + rodiče Zýbalovy a Studničkovy a P. Pavla a  duše v očistci
22.7. 16. neděle v mezidobí   Za ž. a + farníky
       
Po Svátek sv. Brigity, 18.00 Za + Marii Studénkovu, manž., a rodinu
23. 7. řeholnice, patr. Evropy    
Ut   7.00  
24. 7.      
St Svátek sv. Jakuba, 18.00 Za + Annu Ondrovčíkovu, manžela
25.7. apoštola   vnuka a zetě
Čt Památka sv. Jáchyma a Anny 17.00 Za rodiče Konečné, syna a vnuka
26.7. rodičů P. Marie    
Památka    
27.7. Sv. Gorazda 18.00 Za Jiřího Šmacha, ž. a + rodinu
      a duše v očistci
So      
    18.00 Za + rodiče Žákovy, stařečky a syny
28.7.     a duše v očistci
Ne   7.30 Za + Josefa Studénku, s prosbou o B. ochranu pro ž. rodinu
29.7. 17. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul.   Dolina: Ondrovčíková, Herodesová, Vyskočilová, Břečková, Čajková, Motyčková, Ondrovčíková, Janoušková                 

Strojení: Gazárková, Kolská, Přibylová

  • Minulo neděli se vybralo 15 474,- P.B.Zpl.

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.