Bohoslužby od 21. do 28. 4. 2019

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne SLAVNOST 7.30 Za ž. a + rodinu Kočišovu a Smetkovu a duše v očistci
21.4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 10.00 Za ž. a + farníky
  PÁNĚ    
       
Po Pondělí 7.30 Za + manžely Jana a Danicu Břečkovy
22. 4. V oktávu velikonočním 10.00 Za + dárce a dobrodince farnosti
Ut Úterý 7.00 Za + Marii Spáčilovu, manž., vnuka
23.4. V oktávu velikonočním    
St Středa 18.00 Za + Františka Žádníka, rodiče a duše
24.4. V oktávu velikonočním   v očistci
Čt Čtvrtek 18.00 Za + Antonína Poláška, manž. Marii,
25.4. V oktávu velikonočním   dceru a duše v očistci
Pátek    
26.4. V oktávu velikonočním 18.00 Za Jenovéfu Slavíkou a sourozence
So Sobota    
  V oktávu velikonočním 18.00 Za + Jana Studénku, bratra Aloise,
27.4.     manželku a rodiče
Ne   7.30 Za ž. a + rodinu Slavíkovu a Gazárkovu
28.4. 2. neděle velikonoční 10.00 Za ž. a + farníky
  Neděle B. milosrdenství    

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  Dolina: Grabcová, Koryčanská, Zýbalová, Petruchová, Pavková, Jakubíčková, Mokrošová  

  • Minule se vybralo 24 104,-P.B.Zpl.
  • Díky všem za přípravu svátků: zpěvákům, ministrantům a těm, co zdobili a nachystali vše k oslavě..
  • Tento týden až do neděle se modlíme před mší sv. Korunku k B. Milosrdenství
  • V sakristii se nadále můžete zapisovat na pouť do Staré Vody v Libavé a na poutní místo Maria ve skále. Vzadu v kostele máte k prohlédnutí  obrázky z poutních míst. Pojedeme ve středu 8. května
  • 18. května přijede do naší farnosti skupina PAPRSKY nyní Good Work. Po mši sv. budou mít koncert.

Požehnané velikonoční svátky, radostné „aleluja“ a velikou radost z Kristova vzkříšení.  A jistotu, že je  Kristus živý mezi námi.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.