Bohoslužby od 21. do  28. 1. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + Františku a Štěpána Jakoubkovy a rodiče z obou stran
21.1. 3. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
Po   —— ——————
22. 1.   ——- ——————–
Ut   —— ————————
23. 1.   —– ———————
St Památka 18.00 Za + Josefa Kafku, sourozence a rodiče
24.12. Sv. Františka Saleského    
Čt Svátek 17.00 Za + Štěpána Ondrovčíka a rodiče
25.1. Obrácení sv. Pavla   ondrovčíkovy
Památka sv. Timoteje 17.00 Příležitost k adoraci za představitele státu
26.1. a Tita, biskupů 18.00 Za + Marii Zubalíkovu, manž., a syna
      Františka
So      
    18.00 Za + Pavla Otrubu, rodiče a sestru
27.1.     Ludmilu
Ne   7.30 Za + Josefa Konečného, rodiče, souroz., a duše v očistci
28.1. 4. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lideřovice: Pavková, Polášková, Bobčíková, Zálešáková, Konečná, Grabcová

  • V pondělí a v úterý mše sv. nebudou.
  • V pátek bude adorace- hodinu před mší sv. – na přání o. arcibiskupa za volbu hlavy státu.
  • V pátek dětská mše sv. bude jako obvykle.
  • Dnes v neděli je ve Veselí Ekumenická bohoslužba v 15.00 hod.
  • V Kroměříži se bude otvírat nová církevní škola. Viz plakátky.
  • V pondělí nebude hodina náboženství třídy a 8. a 9. třídy. Třeťáci ať nezapomínají na pátky a neděle – účast na mši sv.

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.