Bohoslužby od 18. do 25. 11. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne 33. neděle v mezidobí 7.30 Za + Stanislava Konečného, rodiče z obou stran
18.11. Hodová mše sv. ke cti 10.00 Za ž. a + farníky a dobrodince kostela
  Sv. Alžběty    
Po   18.00 Za + Františka Ondrovčíka, manž.,
19. 11.     ž. a + rodinu
Ut   7.00 Za + Jenovéfu Zedníčkovu, manžela
20. 11.     sourozence
St Zasvěcení Panny 18.00 Za Annu a Antonína Motyčkovy, +
21.11. Marie v Jeruzalémě   rodinu,rodinuKozumplíkovu, Vašíčkovu
Čt Památka 17.00 Za + Karla Vaštíka, rodiče Vaštíkovy
22.11. Sv. Cecílie, panny   a Ryškovy
  9.00 Zahájení adorace
  Celodenní adorace    
23.11. farnosti 17.45 Ukončení adorace
    18.00 Za ž. a + rodinu Dvorskou s prosbou za dar zdraví a Boží ochranu
So      
    18.00 Za ž. a + rodinu Herodesovu a Řičicovu
24.11.      
Ne Slavnost 7.30 Za ž. a + rodinu Živnůstkovu a Dostálovu
25.11. Ježíše Krista  10.00 Za ž. a + farníky
  Krále    

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice: Sasínová, Grabcová, Břečková, Vetišková, Studničková, Křenková

Strojení: Tomečková, Gazárková, Šmachová, Kočišová

  • Dnes vychází sbírka na opravy
  • V pátek vychází celodenní adorace pro naši farnost a den modliteb za bohoslovce. Rozdělte si prosím hodiny.
  • V sobotu mají ministranti fotbalový turnaj v Moravském Písku

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.