Bohoslužby od 17. do 24. 3. 2019

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za ž. a + rodinu Zýbalovu, Studničkovu a za manžele Zůbkovy
17.3. 2. neděle postní 10.00 Za ž. a + farníky
    14.00 Křížová cesta
Po   18.00 Za + Josefa Čajku, bratra, rodiče
18. 3.     duše v očistci
Ut Slavnost sv. Josefa 18.00 Za + Josefa Studénku a rodinu
19.3. Snoubence P. Marie    
St   18.00 Za Marka Hálu, ž. a + rodinu
20.3.      
Čt   17.00 Za manžele Grňovy, rodiče, duše v oč
21.3.      
  17.40 Křížová cesta
    18.00 Za Ludmilu Kuryviálovu, sourozence
22.3.     rodiče a duše v očistci
So   —–  
      Pouť děkanátu na Velehrad
23.3.   —–  
Ne   7.30 Za ž. a + rodinu Vykrutilovu, Vaštíkovu a Ryškovu
24.3. 3. neděle postní 10.00 Za ž. a + farníky
    14.00 Křížová cesta

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul.  Hlavní  : Kočišová, Radouchová, Sasínová, Petruchová, Grabcová, Řičicová, Studénková

  • Dnes je 3 neděle v měsíci – vychází sbírka na opravy
  • V pátek po mši sv. zvu alespoň jednoho z rodičů  dětí 7,8,9. třídy na  půl hodinové setkání na faře.
  • V sobotu pojedeme odpoledne na Velehrad. Udělejte si čas na setkání. V sakristii máte možnost se napsát na  autobus. U nás ve farnosti mše sv. večer nebude.
  • Děti mají možnost si vyzvednout u oltáře sv. Václava další fitnes kartičku na další týden. Ty předchozí, podepsané, mi můžete donést. Dám vám podepsaný certifikát o splnění.
  • V úterý na slavnost sv. Josefa bude mše sv. večer v 18.00 hodin.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.