Bohoslužby od 16. do 23. 6. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

Slavnost

7.30

Za ž. a + ctitele Nejsvětější Trojice

16.6.

Nejsvětější Trojice

10.00

Za ž. a + farníky a žáky 9. třídy

Po

 

18.00

Za ž. a + rodinu Stáncovu a Matúšů,

17. 6.

 

 

 duše v očistci a na poděkování za dar zdraví a přijatá dobrodiní

Ut

 

—-

 

18.6.

 

 

St

 

18.00

Za + rodiče Kuryviálovy, syna a duše

19.6.

 

 

v očistci

Čt

Těla a Krve Páně

17.00

Za + rodiče Bártkovy, syna Josefa a

20.6.

 

 

snachu Pavlu

Památka

 

 

21.6.

Sv. Aloise z Gonzagy

18.00

Za + Františka Kozumplíka, rodiče z o.

 

 

 

stran, ž a + rodinu

So

 

 

 

 

 

18.00

Za + manžela a otce Vajdíkovy, ž. a +

22.6.

 

 

rodinu

Ne

12. neděle v mezidobí

7.00

Za Zbyňka Urbančíka, ž. rodinu Urbančíkovu a stařečky Motyčkovy

23.6.

Průvod Božího Těla

9.00

Za ž. a + farníky

 

 

 

 

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  Lidéřovice: Grabcová, Ivanová, Peluchová, Sukupová, Poláchová, Šmachová, Botková

Strojení: Zacharová, Všetulová, Šimšíková, Kordulová  

  • Dnes vychází sbírka na opravy
  • Od ctitelů Nejsvětější Trojice 12 000,- P.B.Zpl.
  • Z koncertu scholy z Vracova 12 621,- P.B.Zpl.
  • V neděli bude mše sv. v 9.00 hod. s průvodem B. Těla do Lidéřovic
  • Kdo budete mít možnost, oblečte děti do krojů na průvod. Půjdou před NSO.
  • V úterý mše sv. nebude, máme pouť kněží na Sv. Hostýn
  • Ve středu bude po mši sv. povídání o Matici svatohostýnské. Bude ji mít její předseda p. Jurečka. Mši sv. bude sloužit P. Krantišek Král.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680 901

Comments are closed.