Bohoslužby od 14. do 21. 10. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + Martina Ivana, celou rodinu a duše v očistci
14.10. 28. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
Po Památka sv. Terezie 18.00 Za + rodinu Tomkovu a Tomečkovu,
15. 10. Od Ježíše, panny, uč. c.   Musilovu a Grozůrkovu,duše v očistci
Ut   7.00 Za rodiče Čajkovy, syna Josefa, ž. a +
16. 10.     rodinu a duše v očistci
St Památka sv. Ignáce 18.00 Za + Antonína Motyčku, manž., bratry
17.10. Antiochijského, biskupa    
Čt Svátek sv. Lukáše 17.00 Za + Alžbětu Ivanovu, rodiče a duše
18.10. evangelisty   v očistci
     
19.10.   18.00 Za Jana Baďuru, Vladimíra Lindnera
      a rodiče
So     Pouť farnosti na poutní místo ŠAŠTÍN
      Mše sv. za ž. a + farníky a dobrodince farního kostela
20.10.     Odjezd v 7.45 hodin
Ne   7.30 Na poděkování za přijatá dobrodiní a vyslyšení dalších proseb, a ž. a + rodinu
21.10. 29. neděle v mezidobí 10.00 Za + Jana Gazárka, manž., rodinu Novákovu a Elznerovu
  Misijní neděle    

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice: Konečná, Grabcová, Ivanová, Peluchová, Sukupová, Poláchová, Šmachová                   

Strojení: Slavíková, Čambalová, Slavíková

  • Příští neděli bude Misijní neděle a sbírka na Misie
  • Sbírka na opravy bude až další neděli 28.10.
  • V pátek večer bude ve Veselí mládežnické setkání.
  • V sobotu jedeme do Šaštína – nedalekého poutního místa Slovenska. Odjezd ode všech zastávek v 7.45 hodin.

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.