Bohoslužby od 13. do 20. 1. 2019

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne Svátek 7.30 Za ž. a + členy Fatimského apoštolátu
13.1. Křtu Páně 10.00 Za ž. a + farníky
       
Po   18.00 Za + Pavla Chudíka, rodiče z o. stran
14. 1.     ž. a + rodinu a duše v očistci
Ut   7.00 Za + rodinu Šimšíkovu, Motyčkovu,
15.1.     ž. a + rodinu a duše v očistci
St   15.00 Pohřeb – Zýbalová Marianna
16.1.      
Čt Památka 17.00 Za Františku Jakoubkovu, manž.,
17.1. Sv. Antonína, opata   rodiče z o. stran a duše v očistci
Památka Panny Marie,    
  Matky Jednoty 18.00 Za + Marii Celnerovu, manž., rodiče
18.1. křesťanů   z o. stran, ž. a + rodinu
       
So      
    18.00 Za + Zdeňka Čermáka, ž. a + rodinu
19.1.     a duše v očistci
Ne 2. neděle v mezidobí 7.30 Za + Antonína Knotka, ž. a + rodinu a duše v očistci
20.1. Votivní mše sv. za 10.00 Za ž. a + farníky
  Jednotu křesťanů    

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Kráčalka a Spinek:  Otrubová, Zacharová, Hnátková, Komínková, Hanáková, Váverková, Pechová

  • Příští neděli vychází sbírka na opravy
  • Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za Jednotu křesťanů
  • V neděli je ve Tvarožné Lhotě Ekumenická bohoslužba v 15.00 hod.
  • Ve středu je v 15.00 hod. pohřeb
  •  

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.