Bohoslužby od 11. do 18. 11. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + Karla Knotka, sestru Marii a stařečky
11.11. 32. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
       
Po Památka 18.00 Za Annu a Bohumila Všetulovy,
12. 11. Sv. Josafata,biskupa, muč   Marii a Antonína Motyčkovy
Ut Památka sv. Anežky 7.00 Za + Cyrila Zachara, manželku Marii
13. 11. České, panny   a dceru Anežku
St   18.00 Za rodiče Doležalovy a sourozence
14.11.      
Čt   17.00 Za + Alžbětu Solaříkovu, manž.,
15.11.     rodiče z obou stran
     
16.11.   18.00 Za + rodiče Halíčkovy, dceru, syna,
      zetě, snachu a pravnuka
So Památka    
  Sv. Alžběty Uherské 18.00 Za + Alžbětu Studničkovu, manž.,
17.11.     syny a Marii Smištíkovu
Ne 33. neděle v mezidobí 7.30 Za + Stanislava Konečného, rodiče z obou stran
18.11. Hodová mše sv. ke cti 10.00 Za ž. a + farníky a dobrodince kostela
  Sv. Alžběty    

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice:   Čambalová, Břečková, Studničková, Motyčková, Třináctá, Kozumplíková          

Strojení: Kuryviálová, Zubalíková, Sovková, Kočišová

  • Příští neděli v 10.00 hod. bude hodová mše sv. ke cti sv. Alžběty. Hlavní celebrant bude P. Michal Zahálka, kaplan v Šumperku.
  • Příští neděli vychází sbírka na opravy.
  • Na charitu jsme odeslali 18 275,- P.B.Zpl.
  • V tomto týdnu budeme zapisovat úmysly na příští rok. Napište si je čitelně zase na papír.
  • Kdo plánujete svátost manželství na příští rok, nahlaste se u mě co nejdříve.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.