Bohoslužby od 10. do 17. 2. 2019

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + Antonína a Kateřinu Mičolovy
10.2. 5. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
Po Panny Marie 18.00 Za Marii Vajdíkovu a manžela, a  za
11. 2. Lurdské   P. Aloise Kánského
Ut   7.00 Za ž. a + rodinu Holubíkovu a
12.2.     Slavíkovu
St   18.00 Za + Lenku Studničkovu a rodiče
13.2.     Glozovy
Čt   17.00 Za Marii a Petra Kuryviálovy a
14.2.     stařečky
     
    18.00 Za Annu Lagovu, manžela Vojtěcha
15.2.     a 2 rodiče
So   18.00 Za + rodiče Marii a Františka Smetkovy
      Antonína Malíka, stařečky z o. stran
16.2.      
Ne   7.30 Za Josefa Cibulku, ž. a + rodinu
17.2. 6. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Znorovská: Holubíková, Ondrovčíková, Mirošová, Kozumplíková, Vítková, Tomečková, Kuryviálová

  • V tomto týdnu bude příležitost přijmout sv. pomazání nemocných pro starší.
  • Příští  neděli 17. února  v 15.00 hod. bude příležitost pro zájemce si vyslechnout varhanní koncert Jiřího Stodůlky. Který zahraje díla známých velikánů světové hudby. Viz plakátek.
  • Z Betléma byla uložena částka 9 778,- P.B.Zpl.
  • Příští neděle je třetí v měsíci. Vychází  pravidelná sbírka na opravy
  • Centrum pro rodinu Veselí n/M zve na úterý 12. února na přednášku Mgr. Mileny Mikulkové v Zarazicích v centru v klubovně. Více viz plakátek.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.