Mládežnická sobota

Zveme všechny mladé 14+ na mládežnickou sobotu s adorací.

Přijďte prožít chvilku velikonoční doby v tichosti před Pánem Bohem. Nebojte se přijít si sednout za námi dopředu kostela, nebudete muset vůbec nic říkat, jen poslouchat.

Mládežnická sobota začíná nácvikem zpěvu na mši na faře v 17:00. Následuje mše svatá v 18:00. Po mši se pokloníme Bohu v adoraci a po adoraci se přesuneme na faru, kde bude připraveno občerstvení.
Tak vemte kamarády a přijďte za námi 🙂

Comments are closed.