K 1. sv. přijímání

posted in: Duchovní, Mladší | 0

V rámci přípravy na 1. svaté přijímání připravilo katechetické centrum sedm videí pro děti, které budou postupně přibývat na youtube kanále Katecheti Olomouc. Zde je první z nich.

pracovní list bludiště

Text příběhu:

„HURÁ“ ozvalo se až na chodbu, když pan učitel oznámil, že za několik dní půjde třída místo školy do přírody, kde se budou učit poznávat rostliny. V daný den se žáci shromáždili před školou. Sluníčko krásně svítilo, cesta do lesa nebyla náročná. Pan učitel často zastavoval, aby dětem ukázal něco zajímavého. Kolem oběda našli v lese pěkné místo na odpočinek. Odložili si věci a každý z nich si vybalil, co mu maminka připravila na svačinu. Všichni pozorně poslouchali pana učitele a byli poslušní až na Dominika, který často odbíhal a stále vymýšlel nějaké lumpárny. Najednou uviděl motýla, a začal ho honit. Ani nevěděl jak až už je daleko od třídy. Snažil se najít cest zpět, ale nedařilo se mu to. Rozběhl se pěšinou, ale ta najednou končila uprostřed keřů. Zkusil je přelézt, ale tak nešťastně se zamotal do křoví, že se nemohl ani pohnout. Křoví bylo husté a velké. Pokoušel se z něho dostat, ale nešlo to. Bylo už vidět i několik kapek krve. Takto uvězněný přemýšlel, co má dělat. Zatím pan učitel zjistil, že Dominik chybí. Nechal ostatní žáky na louce a vydal se ho hledat. Trvalo dost dlouho, než Dominika našel zamotaného v křoví a pomohl mu zbavit se trní. Dominik čekal, že dostane, ale pan učitel byl hodný. Byl rád, že se Dominikovi nic nestalo. Běželi rychle zpátky za třídou. I spolužáci měli radost, když viděli svého kamaráda zdravého a pana učitele jak se usmívá.

Evangelní text:
Proto jim řekl toto podobenství: „Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? A když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: „Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.“ „Říkám vám, právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“ (Lk 15,3-7)

Comments are closed.