Týden modliteb za mládež 2020

posted in: Duchovní | 0

Milí přátelé,
každý se modlíme – někdy více, jindy zapomeneme. Smysl, důvod Týdne modliteb za mládež je spojit vzájemný čas, který máme, a modlit se k Bohu. Za co? Poděkovat za dar nové generace mládeže. Uznat a přijmout, že jsou jiní než my. Prosit Ducha Svatého o poznání, jakými cestami či způsoby jim svědčit o přátelství s Kristem.
„Neříkejme mladým, jak a co mají dělat, ale kráčejme cestami, kterými oni jdou,“ říká papež František. Zvu mladé, staré i celé rodiny, jak domácí, tak farní společenství, abyste se přidali ke společné modlitbě. Způsob si zvolte každý sám.
Prosím také o potřebné milosti pro všechna diecézní setkání a také za přípravu Celostátního setkání mládeže, které připravujeme na srpen 2021 v Hradci Králové.

Žehná a o modlitbu za dílo prosí koordinátor o. Kamil Strak

MODLITBA ZA MLÁDEŽ 
Pane Ježíši Kriste,
sjednoceni se všemi, kteří se tento týden modlí za mládež celého světa, Tě vroucně prosíme:
chraň mladé lidi před otroctvím hříchu a dávej jim sílu a vytrvalost ve všech životních
zkouškách.
Naplňuj srdce všech mladých Tvou láskou, aby objevili cestu, na kterou je zveš, a věrně po ní
šli.
Mladým věřícím dej odvahu čerpat z pokladů Tvé církve a posiluj je svým Svatým Duchem,
aby byli solí země a světlem světa, a tak se stávali pravdivými svědky Krista všem lidem. O to
vše prosíme na přímluvu Tvé milované matky Marie.
Zdrávas Maria…

BROŽURA KE STAŽENÍ

Staženo z: https://tmm.signaly.cz/2003/tyden-modliteb-za-mladez-2020


Comments are closed.