Pořad bohoslužeb od 29. 7. do 5. 8. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + Josefa Studénku, s prosbou o B. ochranu pro ž. rodinu
29.7. 17. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
       
       
Po   18.00 Za + Ludmilu Řičicovu, manž., duše v
30. 7.     očistci
Ut Památka  7.00  
31. 7. Sv. Ignáce z Loyoly,kněze    
St Památka sv. Alfonsa ——-  
1.8. z Liguori, biskupa,uč.c. ——-  
Čt Památka  Panny Marie 17.00 Za rodiče Václava a Marii Vajdíkovy,
2.8. Královny andělů   ž. a + rodinu z obou stran
  17.00 Příležitost k adoraci
3.8. 1. pátek v měsíci 18.00 Za + Marii Pavkovu, 2 rodiče, ž. a +
      rodinu a duše v očistci
So Památka sv. Jana ——  
  Maria Vianeye, kněze ——  
4.8.   ——  
Ne   7.30 Za + Františka Knotka a duše v očistci
5.8. 18. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul.  Dolina: Čajková, Čambalová, Ondrýsková, Herodesová, Břečková, Studénková, Kolajová, Ivanová                  

Strojení: Žádníková, Pilnajová, Konečná, Žáková

  • Ve čtvrtek je možné získat „Porciunkulové“ odpustky za obvyklých podmínek: návštěva kteréhokoliv kostela řádu sv. Františka nebo farního kostela, kde se pomodlíme modlitbu Páně a Vyznání víry, přistoupíme ke sv. přijímání. Ke sv. zpovědi blízko k tomuto dni.
  • Ve středu a v sobotu mše sv. nebudou. Budu mít mši sv. na táboře.

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.