Pořad bohoslužeb od 27. 5. do 3. 6. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne Slavnost 7.00 Za ž. a + ctitele Nejsvětější Trojice
27.5. Nejsvětější Trojice 9.00 Za prvokomunikanty a jejich rodiče
    14.30 Setkání dětí u Panny Marie
  1.        Sv. přijímání ve farnosti    
Po   18.00 Za + Antonína Gazárka a rodiče
28. 5.      
Ut   7.00 Za + Danuši Gajošovu a rodiče z
29. 5.     obou stran
St Památka sv. Zdislavy 18.00 Za Františka a Annu Kuryviálovy
30.5.      
Čt Těla a Krve Páně 17.00 Za + Karla Konečného, ž. a + rodinu
31.5.     a duše v očistci
     
1.6. 1. pátek v měsíci 18.00 Na poděk. za dar 50 let spol. života
      s prosbou o dar zdraví a B. požehnání a ochranu a za rodiny
So      
    18.00 Za + Karla Polácha a ž. a + rodinu
2.6.      
Ne 9. neděle v mezidobí 7.00  
3.6. Průvod Božího Těla 9.00 Za ž. a + farníky
       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul.  Znorovská: Mikelová, Ondrovčíková, Mirošová, Kozumplíková, Vítková, Tomečková, Kuryviálová

Strojení: Žádníková, Pilnajová, Žáková, Konečná

  • Na školství jsme vybrali 21 505,- P.B.Zpl.
  • Od ctitelů Nejsvětější Trojice 10 100,- P.B.Zpl.
  • Ve čtvrtek a v pátek obejdu nemocné.
  • V pátek budou s námi mladí z našeho děkanátu.
  • V neděli budou časy bohoslužeb opět posunuty. Bude průvod Božího těla. Díky za kapličky-oltáře, které postupně zhotovujete. Jo to trochu splněné přání, jít společně k Trojici. Nevíme, kdy se nám to zase podaří, proto je nyní nejvhodnější příležitost. Přijďte se společně pomodlit za nemocné, stát, zemřelé ve válkách a za rodiny-ke cti Eucharistie.

Jak půjdeme po hlavní vždy je dobré se držet po pravé straně, aby levý pruh silnice zůstal volný. Dbejte pokynů hasičů.

  • 6. budou oddáni v kapli sv. Antonína David Havlíček, Vnorovy a Mária Marková, Žilina
  • června budou oddáni ve Veselí n/M Martin Slavík,Vnorovy a Veronika Havlíková Veselí n/M

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.