Pořad bohoslužeb od 25. 11. do 2. 12. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne Slavnost 7.30 Za ž. a + rodinu Živnůstkovu a Dostálovu
25.11. Ježíše Krista 10.00 Za ž. a + farníky
  Krále    
Po   18.00 Za + syna Petra Vítka
26. 11.      
Ut   7.00 Za + Marii Urbančíkovu, bratra Aloise
27. 11.     Rodiče z o. stran
St   18.00 Za + rodiče Zacharovy, syna Jana,
28.11.     živou rodinu a duše v očistci
Čt   17.00 Za + Josefa Kolmaše a duše v očistci
29.11.      
     
  Svátek 18.00 Za + Marii a Karla Kočišovy, syna
30.11. Sv. Ondřeje, apoštola   Miroslava,stařečky z o. str,duše v očist
    19.10 Mše sv. pro mládež s večerem chval
So      
    18.00 Za ž. a + rodinu Klímovu, Ivanovu a
1.12.     Martu Čelechovskou
Ne   7.30 Za ž. a + rodinu Červenou a Kolajovu
2.12. 1. neděle adventní 10.00 Za ž. a + farníky
    16.00 Rozsvícení stromu před kostelem

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice: Konečná, Slavíková, Grabcová, Hochová, Pavlíčková

  • Příští neděli bude žehnání adventních věnců
  • Odpoledne od 16.00 hodin bude setkání před hlavním vchodem do kostela a slavnostní otevření adventu ve „veřejném prostoru“. V zadu na stole jsou připravené lístečky pro malé děti, na které můžou napsát Ježíškovi přání.
  • Minulou neděli se vybralo 35 143,- P.B.Zpl.
  • V pátek je mše sv. pro mládež s večerem chval v 19.10 hod.
  • prosince bude   v 18.00 hod. koncert sboru Hlahol z Tábora. Z toho důvodu bude mše sv. už v 17.00h.
  • Mikuláš přijde, pokud se to s ním domluví až v neděli 9. listopadu na hrubé mši sv.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.