Pořad bohoslužeb od 1. 4.  do  8. 4. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne SLAVNOST  7.30 Za + Pavla Kovaříka, ž. a + rodinu
1.4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 10.00 Za + rodiče Motyčkovy, syny,
  PÁNĚ   ž. rodinu a duše v očistci
       
Po Pondělí velikonoční 7.30 Za ž. a + rodinu Kočišovu a Smetkovu a duše v očistci
2. 4.   10.00 Za rodiče Slavíkovy, Gazárkovy a Tomáše Freje
Ut Úterý velikonoční 7.00 Za + rodiče Žákovy a + rodinu
3. 4.      
St Středa velikonoční 18.00 Za Martina Chudíka, manž., syna
4.4.     rodiče z obou stran, duše v očistci
Čt Čtvrtek velikonoční 15.30 Pohřeb – Josef Frolka
5.4.      
Pátek velikonoční 17.00 Příležitost k prvopáteční adoraci
6.4.   18.00 Na poděkování z přijatá dobrodiní s prosbou o  ochranu  Panny Marie
      a Boží požehnání do dalších let
So   18.00 Za + Jana Studénku, bratra Aloise, manželku a rodiče
  Sobota velikonoční 18.45 Setkání s olympijským kaplanem
7.4.      
Ne   7.30 Na poděk. za přijatá dobrodiní prosbou o B. pomoc do dalších let
8.4. 2. neděle velikonoční 10.00 Za ž. a + farníky
  NEDĚLE  MILOSRDENSTVÍ    

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Zelničky: Kočišová, Zubalíková, Slavíková, Macháčková, Gajošová, Břečková, Studénková

Strojení: Slavíková, Čambalová, Slezáčková, Slavíková

  • V sobotu 7. dubna se v našem kostele po mši svaté od 18:45 uskuteční setkání s kaplanem české olympijské reptrezentace P. Oldřichem Chocholáčem. Kromě povídání o olympijádě a roli olympijského kaplana, bude prostor také na dotazy.
  • V sobotu se uskuteční v Praze Pochod pro život.
  • Ve čtvrtek a v pátek obejdu nemocné

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.