Ohlášky v týdnu od 5. 4. do 12. 4. 2020

posted in: Ohlášky | 0

Nouzový stav- přenos přes kameru

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   8.00 Za Marii Studničkovu, manž. Antonína s poděk. a prosbou za dar zdraví a Boží
5.4.  Květná neděle požehnání a ochranu pro celou rodinu
  15.00 Křížová cesta
Po Pondělí 18.00 Za + Oldřicha Pinteru, 2 rodiče
6. 4. Svatého týdne a duše v očistci
Ut Úterý 18.00 Za + rodiče Tomečkovy, syna
7.4. Svatého týdne a ž. rodinu
St Středa 18.00 Za Marii a Antonína Čajkovy
8.4. Svatého týdne děti a stařečky
Čt Zelený čtvrtek 18.00 Za Jiřího Kočiše, rodiče a  stařečky
9.4.     Kozumplíkovy
Velký pátek 15.00 Křížová cesta
10.4.   18.00 Obřady Velkého Pátku
So Bílá sobota 20.00 Za ž. a + farníky a dobrodince, zvláště
11.4.   za všechny nemocné
Ne Slavnost  
12.4. Zmrtvýchvstání 8.00 Za Jana Urbančíka, rodiče a sourozence
Páně  
  • Na Květnou neděli budou požehnány ratolesti. Kdo budete chtít si nějakou z nich vzít při procházce venku. Budou k dispozici vzadu v kostele.
  • Na Zelený čtvrtek nebudou vystaveny Getsemany/viz příloha/ Adorace bude probíhat vpředu u oltáře. Vše uvidíte prostřednictvím kamery.
  • Na Velký pátek nebude k dispozici Boží hrob k veřejné úctě. Obřady budou probíhat vpředu u oltáře. Společně přes kameru uctíme kříž. Můžete si doma připravit svůj vlastní, abyste jej měli v blízkosti.
  • Na Bílou sobotu – nebude průvod se světlem. Vše bude přímo před oltářem. Můžete si doma připravit svíci, kterou si zapálíte doma při obnově křestních závazků.
  • Na Slavnost Vzkříšení – vše bude opět probíhat vpředu. Můžete si připravit k obrazovce pokrmy k požehnání.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

 Přeji vám duchovní radostné vědomí, že Ježíš není daleko. Je s námi, není mrtev, je živý. I v této době zkoušek naší jistoty se opírejme o největší jistotu- Ježíše. A prosme jej: Dopřej,  Pane – aby se již brzy světlo vzkříšení z nouzové situace plně rozsvítilo.

Comments are closed.