Ohlášky od 9. do 16. 4. 2023

posted in: Ohlášky | 0
DenLiturgická oslavahodina       Bohoslužba – úmysl
NeSlavnost7.30Za živou a zemřelou rodinu Zacharovu za dar zdraví a za duše v očistci
9.4.Zmrtvýchvstání10.00Za zemřelou Ludmilu a Františka Škráškovy, živou a zemřelou rodinu
 Páně Šťastnou a Škráškovu
PoPondělí7.30Za živou a zemřelou rodinu Kočišovu a Smetkovu
10. 4.velikonoční10.00Za  živou a zemřelou rodinu Řičicovu a Tomečkovu
Ut 7.00Za zemřelého Jaroslava Vašíčka, dvoje
11.4.  rodiče, sourozence a živou rodinu
St 15.00Pohřeb – Antonín Tomeček
12.4.   
Čt 17.00Za  manžele Marii a Karla Šmachovy
13.4.  a duše v očistci
   
14.4. 18.00Za zemřelé Marii a Antonína Čajkovy
   děti a stařečky
So   
  18.00Za zemřelé rodiče Hulínovy, stařečky a
15.4.  rodinu Ivanovu
Ne2. neděle7.30Za zemřelou rodinu Kotkovu a Čambalovu a na poděkování za přijatá dobrodiní pro celou rodinu
16.4.velikonoční10.00Za naše farní společenství
 Neděle Božího milosrdenství  

Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice: Macháčková, Peluchová, Crhonková, Trávníčková, Čermáková, Záhoříková, Fiurášková

  • Ohlášky  na přiloženém listě.

Požehnané velikonoční svátky všem, radostnou jistotu, že náš Spasitel je vítěz nad smrtí a hříchem a my máme tu čest kráčet v jeho světle.

Tato radost a světlo kéž prozáří vaše obydlí a srdce rodiny.

 (email: jelinek.josef@ado.cz,  tel: osobní 776 680 901, fara: 604 315 656)

Ohlášky farnosti

  • V tomto týdnu, který je oktávem velikonočním a zároveň přípravou na Neděli Milosrdenství –  se pomodlíme Korunku k Božímu milosrdenství před mší sv. ve středu, v pátek a v neděli.
  • Ve středu bude pohřeb p. Antonína Tomečka
  • Díky všem za přípravu svátků a jejich průběh. Za zpěv sboru a službu při mši svaté, za úklid a strojení.
  • Blíží se  termín  farní poutě podle plánu. Pojedeme v pondělí 1. května v 6.30 hodin  na horu Božího milosrdenství – s názvem BUTKOV na Slovensku.       Podrobnosti budou sděleny později.

Na zadním stolíku máte brožurky k nahlédnutí, jak to tam vypadá. Můžete se podívat také na jejich web, kdo má počítač – napište hora Butkov.

V pátek po mši sv. ukážu pár fotek z cesty nahoru. Je to na čtvrt hodiny zdržení.

Zapisování proběhne v sakristii se zálohou 200,-. Bude-li třeba, zbytek doplatíme v autobusu. Děti a studující pojedou zdarma.

Comments are closed.