Ohlášky od 9. do 16. 10. 2022

posted in: Ohlášky | 0
DenLiturgická oslavahodina       Bohoslužba – úmysl
Ne28. neděle v mezidobí7.30Za zemřelé manžele Poláškovy a syna Jana
9.10.   
  10.00Za naše farní společenství zvláště za všechny mladé naší farnosti
Po 18.00Za stařečky Gazárkovy, dcery, syny
10. 10.  a duše v očistci
Ut 7.00Za zemřelou Marii Urbančíkovu, rodiče
11.10.  a bratra
St 15.00Pohřeb Marie Dulové
12.10.   
Čt   
13.10. 17.00Za zemřelého Františka Chudíka, manž.
   2 rodiče a duše v očistci
   
14.10. 18.00Za zemřelou Marii a Karla Svobodovy
   a duše v očistci
SoPamátka sv. Terezie  
 od Ježíše, panny a uč. c.18.00Za zemřelé rodiče Kotkovy, Čambalovy
15.10.  Syny, Pátera Petra Čambalu a ž. rodinu
Ne 7.30Za živé a zemřelé členky živého růžence
16.10.29. neděle v mezidobí  
  10.00Za naše farní společenství, zvláště za naše rodiny
   

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: Zelničky a Pátková: Slavíková, Macháčková, Navrátilová, Gajošová, Studénková, Smetková, Stojaspalová, Vajdíková

Strojení:  Fridrichová, Svobodová, Jurásková

  • V sobotu bude na sv. Antonínku připraveno od 14.30 hod. pro ministranty

od 12 let setkání.

  •  Příští neděle je třetí v měsíci.

Email:  jojel@quick.cz,  tel: 776 680 901

Comments are closed.