Ohlášky od 7. do 14. 4. 2019

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Na poděk. za 60 let manželství a za přijatá dobrodiní,ochr. P.M. s prosbou o Boží požehnání do dalších let
7.4. 5. neděle postní 10.00 Za ž. a + farníky
    14.00 Křížová cesta
      14.30- 16.00 sv. smíření před svátky
Po   15.30 Pohřeb – Farkaš  Ladislav
8. 4.      
Ut   7.00 Za + Františka Tomečka, manž. syna,
9.4.     a ž. rodinu
St   18.00 Za Martina Chudíka, manž., syna Pavla
10.4.     rodiče z o. stran a duše v očistci
Čt   17.00 Za + dceru, manžela a ž. a + rodinu
11.4.      
     
12.4.   17.40 Křížová cesta
    18.00 Za Antonína Grabce s prosbou o dary Ducha Svatého pro ž. rodinu
So    
    Diecézní setkání mládeže v Přerově
13.4.    
Ne   7.30 Za manžele Marii a Miroslava Svobodovy, rodiče,ž+ rodinu, duše v oč
14.4. Květná neděle 10.00 Za ž. a + farníky
    14.00 Křížová cesta

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  Dolina   : Čajková, Čambalová, Ondrýsková, Herodesová, Břečková, Studénková, Kolajová, Ivanová

  • Dnes bude od 14.30 – 16.00 hod. v naší farnosti příležitost přijmout sv. smíření. Budou zde opět kněží děkanátu. Přijďte včas…
  • V sobotu 13. dubna  bude v Přerově Diecézní setkání mládeže. Program na nástěnce nebo na Webu mládeže.
  • Příští neděli vychází na opravy
  • Ve středu 1. května je setkání ministrantů v Olomouci – v kněžském semináři.
  • Ve středu 8. května pojedeme opět na pouť. Tentokrát na poutní místo Stará Voda na Libavé. Papír na zapsání bude v sakristii. Jsou zatím objednány dva autobusy.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.