Ohlášky od 7. do 14. 2. 2021

posted in: Ohlášky | 0

Všechny následující mše svaté můžete nově sledovat ON-LINE.

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   8.45-9.30 Podávání sv. přijímání –  v kostele
7.2. 5. neděle v mezidobí 10.00 Za rodiče Studničkovy, Zýbalovy, stařečky a sourozence a za naše farní společenství
  15.00-16.00 Podávání sv. přijímání – v kostele
Po   18.00 Za + rodiče Karla a Marii Herodesovy
8. 2.   a duše v očistci
Ut   7.00 Za + rodiče Zýbalovy, syna a vnučku
9.2.    
St Památka sv. Scholastiky 18.00 Za ž rodinu Berkovu, Pavkovu,Zýbalovu
10.2. panny Seluckou,za dar zdraví a duše v očistci
Čt Panny Marie Lurdské 17.00 Za + Marii Vajdíkovu, manžela  a
11.2.   P. Aloise Kánského
  16.00-17.30 Příležitost ke Sv. smíření – na faře

a sv. pomazání nemocných

  18.00 Za + rodiče Marii a Petra Kuryviálovy
12.2.   a otce Josefa Dudu
So Za + Josefa Říhu, rodiče, sestru a duše
18.00 v očistci a na poděk. P.B. za dar zdraví
13.2. s prosbou o posílení víry pro rodinu
Ne   8.45-9.30 Podávání sv. přijímání –  v kostele
14.2. 6. neděle v mezidobí 10.00 Za + Antonína a Kateřinu Mičolovy a za naše farní společenství
  15.00-16.00 Podávání sv. přijímání – v kostele

Sv. pomazání nemocných

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice  : Pavková, Havlíčková, Polášková, Urbančíková, Ivanová, Machová, Fojtíková

  • V pátek po sv. zpovědi a  v neděli při sv. přijímání bude možnost přijmout – sv. pomazání nemocných.

V neděli se bude podávat sv. přijímání takto: na začátku a pak každou čtvrt hodinu a nejpozději 5 min před koncem. Přes týden zpovídání půl hodiny před mší sv. pro ty, kdo budou na mši sv.

  • Ve čtvrtek je světový den nemocných a památka P. Marie Lurdské.po mši sv. bude výstav NSO s litaniemi za nemocné
  • Z Betléma se vybralo 8 143,- kč P.B.Zpl.
  • V pátek zase bych rád přivítal 3. třídu – skupinu Josefa na mši sv.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.