Ohlášky od 6. do 13. 11. 2022

posted in: Články, Ohlášky | 0
DenLiturgická oslavahodina       Bohoslužba – úmysl
Ne32. neděle v mezidobí7.30Za zemřelé Cyrila a Alžbětu Břečkovy
6.11.   
  10.00Za naše farní společenství
Po 18.00Za zemřelého Jana Macha, manželku,
7. 11.  živou rodinu a duše v očistci
Ut 7.00Za zemřelou Alžbětu Mitterovu a
8.11.  živou rodinu
StSvátek Posvěcení18.00Za Anežku Pavkovu, rodiče a živou
9.11.Lateránské baziliky rodinu
ČtPamátka sv. Lva Velikého  
10.11.papeže a uč. církve17.00Za Ludmilu a Františka Tomečkovy
   a vnuka Marka
Památka sv. Martina  
11.11.Tourského, biskupa17.00Sv. smíření pro krojované
  18.00Za živou a zemřelou rodinu Vykrutilovu
SoPamátka sv. Josafata, biskupa a mučedníka  
  18.00Za Martina Uřičáře, sestru Marii a
12.11.  rodiče z obou stran
Ne 7.30Za živou rodinu Čevelovu, Paďourovu, Machalovu a Konečné
13.11.33. neděle v mezidobí  
 Hodová mše sv. ke cti svaté Alžběty10.00Za naše farní společenství, zvláště za všechny dobrodince naší farnosti
   

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela:

Strojení

  • Příští neděli bude hodová mše sv. Hlavní celebrant bude P. Josef Biernát, kaplan z Bystřice pod Hostýnem
  •  Pondělí, ve středu a v pátek po mši sv. budu k dispozici na zapsání mší sv. na příští rok
  • V pátek bude sv. smíření pro krojované
  • V pátky pokračují dětské mše sv.
  • Dnešní sbírku odešleme na charitu

Email:  jojel@quick.cz,  tel: 776 680 901

Comments are closed.