Ohlášky od 31. 12. 2017  do  7. 1. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne Svátek Svaté 7.30 Za všechny, kteří se starají o farní kostel
31.12. Rodiny 10.00 Za rodiny naší farnosti a za ministranty a scholu
  Ukončení roku 2017    
Po Slavnost Matky Boží

Panny Marie

7.30  
1. 1. Nový Rok 10.00 Za + rodiče Vajdíkovy a syna Františka
Ut Památka sv. Bazila Velikého 7.00 Za + Josefa Káčera, 2 rodiče,+ rodinu
2. 1. Řehoře Naziánského,biskupů   a duše v očistci
St Nejsvětějšího jména 15.00 Pohřeb– Karel Kočiš
3.12. Ježíš    
Čt   17.00 Za + Ludmilu Břečkovu, ž. a + rodinu
4.1.     Řičicovu
Vigilie    
5.1. Slavnosti zjevení Páně 18.00 Za rodiče Spáčilovy, 2 syny a snachu
  s žehnáním vody, kadidla křídy- pro koledníky   Jiřinu
So Slavnost    
  Zjevení Páně 18.00 Na poděkování za přijatá dobrodiní
6.1.      
Ne Svátek 7.30 Za + Marii Zacharovu, ž. a + rodinu a duše v očistci
7.1. Křtu Páně 10.00 Za ž. a + farníky s prosbou o posilu víry pro všechny pokřtěné

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lideřovice: Studničková, Pavková, Komoňová, Vašíková, Vítková, Peluchová

  • Ve sváteční dny se vybralo 9 561,- / 31 871,-  /  15 198,-    B.Zpl.
  • Ve čtvrtky budou mše sv. v 17.00 hodin
  • V pátek bude požehnání vody, kadidla, křídy a také všem koledníkům Tříkrálové sbírky. Přijďte v tříkrálovém oblečení na mši sv.
  • V sobotu bude probíhat Tříkrálová sbírka
  • Ve středu bude pohřeb v 15.00 hod.
  • Vzadu máte zpravodaj ke konci roku 2017

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.