Ohlášky od 30. 10. do 6. 11. 2022

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

31. neděle v mezidobí

7.30

Za zemřelého Františku a Aloise Ivanovy zemřelou rodinu Spáčilovu a Ivanovu

30.10.

 

 

 

 

 

10.00

Za naše farní společenství, zvláště za dobrodince našeho kostela

Po

 

18.00

Za zemřelé rodiče Zacharovy, 2 syny

31. 10.

 

 

a zetě, živou rodinu a duše v očistci

Ut

Slavnost

18.00

Za Antonína Šmacha, syna, živou a

1.11.

Všech svatých

(doporučený svátek)

 

zemřelou rodinu Šmachovu a Chudíkovu

St

Vzpomínka na všechny

18.00

Za všechny zemřelé z naší farnosti, 

2.11.

Věrné zemřelé

 

zvláště za kněze, kteří zde působili

Čt

 

 

 

3.11.

 

14.30

Pohřeb – Urbančík  Antonín

 

 

 

 

Památka sv. Karla

15.00

Příležitost k adoraci

4.11.

Boromejského, biskupa

16.30

Příležitost ke svátosti smíření

 

 

18.00

Za zemřelé rodiče Poláškovy, syna,dceru,

vnuka, zetě, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

So

 

 

 

 

 

18.00

Za zemřelé na které nikdo nepamatuje z

5.11.

 

 

Kostelní a Dolní uličky

Ne

 

7.30

Za zemřelé Cyrila a Alžbětu Břečkovy

6.11.

32. neděle v mezidobí

 

 

 

 

10.00

Za naše farní společenství

 

 

 

 

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: Obecnice a Kráčalka: Kočišová, Matušková, Konečná, Uhlíková, Gazárková, Studénková

Strojení:  Vítková, Knotková, Tomečková, Jančíková

Ohlášky na přiloženém listu

Email:  jojel@quick.cz,  tel: 776 680 901

Ohlášky farnosti Vnorovy

 • Od 1. listopadu do 8. listopadu lze získat Plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze pro duše v očistci.

Podmínky pro získání Plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující:

 1. daný den přijmout Eucharistii.
 2. Navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé
 3. pomodlit se na úmysl Svatého otce.
 4. v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.

Ve dnech 1. listopadu odpoledne  a 2. listopadu po celý den je možné využít i návštěvy kostelů k získání odpustků – modlitba Páně a Vyznání víry

Nemocní se mohou spojit modlitbou ve svých domovech.

 • Ve středu, ve čtvrtek a v pátek – obejdu nemocné jako obvykle.
 • Minulou neděli na Misie vybralo 20 463,-  B.Zpl.

    Příští neděli vychází sbírka na charitu.

 • Od ročníku 1947 dar na kostel 1000,- B.Zpl.
 • Díky všem zúčastněným za generální úklid v kostele.
 • Přišli krabičky s oplatky v počtu 200 ks. Další prázdné krabičky už nejsou. Už došly. Musíme nechat udělat nové s novým potiskem, pokud bude zájem v nějakých intervalech je opět dodávat.
 • Ve čtvrtek bude pohřeb ve 14.30 hod. – Antonín Urbančík
Comments are closed.