Ohlášky od 3. do 10. 11. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za + Antonína Šmacha, syna, ž. a + rodinu Šmachovu a Chudíkovu

3.11.

31. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

Po

Památka sv. Karla

18.00

Za rodiče Poláškovy, syna Josefa

4. 11.

Boromejského, biskupa

 

vnuka Miroslava a duše v očistci

Ut

 

7.00

Za + rodiče Kotkovy, Čambalovy

5.11.

 

 

sourozence a ž. a + rodinu

St

 

18.00

Za + Karla Smetku a + Janu Matuškovu

6.11.

 

 

a rodiče

Čt

 

17.00

Za Jana Macha, manželku, 2 rodiče

7.11.

 

 

a ž. rodinu

 

 

 

8.11.

 

18.00

Za Anežku Pavkovu, rodiče, ž. a + rodinu

So

Svátek

 

 

 

Posvěcení Lateránské

7.00

Za Annu a Karla Matyášovy, ž. a +

9.11.

baziliky

 

rodinu a duše v očistci

Ne

 

7.30

Za + Martina a Františku Zrůnovy a rodiče Všetulovy

10.11.

32. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Spojovací a Hlavní: Všetulová, Maradová, Řičicová, Petrová, Cibulková, Ivanová, Baďurová

Strojení: Knotková, Vítková, Jančíková

  • Ve čtvrtek a v pátek obejdu nemocné
  • Příští neděli bude sbírka na charitu
  • Minulou neděli se vybralo 52 023,- Kč P.B.Zpl.
  • Na hodovou mši sv. přislíbil účast kaplan z Rajnochovic P. Jiří Šustek
  • Příští neděle je druhá v měsíci. Mši sv. v 10.00 hod bude za biřmovance a pro ně. Společně se zúčastníme s biřmovanci. Službu při ní má skupina Karla Vaštíka.

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680 901)

Comments are closed.