Ohlášky od 29. 3. do 5. 4. 2020 – aktualizováno

posted in: Ohlášky | 0

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

 

 

8.00

Za + rodiče Vykrutilovy, bratra a

29.3.

5. neděle postní

 

2 stařečky

 

 

15.00

Křížová cesta

Po

 

18.00

Za Františka Kuryviála, manželku

30. 3.

 

 

Annu  a duše v očistci

Ut

 

18.00

Za + Marii Ivanovu, manžela

31.3.

 

 

Ž. a + rodinu

St

 

18.00

Za Vojtěcha Kozumplíka

1.4.

 

 

ž. a + rodinu a duše v očistci

Čt

 

18.00

Za Martina Chudíka, manž., rodiče z

2.4.

 

 

O str.,syna Pavla,2zetě,duše v očistci

1. pátek v měsíci

 

 

3.4.

 

18.00

Za + Pavlu Bruso

So

 

 

Za Františka Gazárka, 2 rodiče,

4.4.

 

 

bratra Jana

Ne

Květná neděle

8.00

Za Marii Studničkovu, manž. Antonína s poděk. a prosbou za dar zdraví a Boží

5.4.

 

 

požehnání a ochranu pro celou rodinu

 

 

15.00

Křížová cesta

 

  • Za soboty na neděli se mění hodiny na Letní čas.(ze 2 hod na 3 hod)
  • Mše sv. budou přenášeny v týdnu z kostela v jednotlivém čase v 18.00 V neděli pak v 8.00 hod. Na 1. pátek bude po mši sv. výstav NSO a litanie. V neděli ještě bude příležitost křížové cesty v 15.00 hod.
  • Úmysly – budou dále slouženy tak, jak jsou napsány.
  • Děti budou mít vzadu v kostele pod kůrem možnost si brát kartičky za nedělní mše sv., aby si mohly, kdo má doplňovat.

Nástěnku s postavičkami přesuneme pod kůr.  Když se děti budou dívat na mši sv. přes TV nebo media – mohou si přinést malou postavičku za mši sv. a připevnit ji na nástěnku. Postavičku si malou – jakoukoliv-vyrobte doma, špendlík najdete u nástěnky. Tak se nám vytvoří společné dílo společenství u P. Ježíše.

  • Zatím ke Svatému týdnu nejsou konkrétní instrukce. Jak budou – zařídíme se tak, jak to bude v naší situaci možné.
  • Nedělní sbírky se zatím konat nebudou. Kdo byste chtěli přispět nebo něco dát za časopisy. Můžete dát do pokladničky u mříže.

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.