Ohlášky od 28. 8. do 4. 9. 2022

posted in: Ohlášky | 0

Pořad bohoslužeb ve Vnorovech

V týdnu  

DenLiturgická oslavahodina       Bohoslužba – úmysl
Ne 7.30Za P. Jana Přibyla a rodiče
 22. neděle v mezidobí10.00Za naše farní společenství s poděkováním za prázdniny a s prosbou za všechny učitele a žáky
  14.30Litanie k N.S. Ježíšovu a Te Deum
28.8. 15.00Odpolední Posezení na faře
PoPamátka18.00Za Františka Žáka, živou a zemřelou
29. 8.Umučení Jana Křtitele rodinu
Ut 7.00Za zemřelého Františka Kazíka, živou
30.8.  a zemřelou rodinu Kazíkovu a Ivanovu a duše v očistci
St 18.00Za Josefa Macháčka, švagra a 2 rodiče
31.8.   
Čt 15.00Příležitost k adoraci
1.9. 16.00Příležitost ke sv. smíření
  17.00Za zemřelé manžele Matyášovy, živou
   a zemřelou rodinu a duše v očistci
   
2.9.1. pátek v měsíci14.30Příležitost ke sv. smíření
  15.00Pohřeb –  Marie Zýbalová
SoPamátka sv. Ŕehoře Velikého  
 papeže a uč. církve7.00Za Marii Peluchovu, manžela Josefa a vnuka Petra
3.9.   
Ne 7.30Za zemřelého Josefa Strachotu, bratra Stanislava, rodiče, živou a zemřelou
4.9.23. neděle v mezidobí rodinu Strachotovu
 (dožínkové díkůvzdání za úrodu)10.00Za naše farní společenství
   

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: Lidéřovice:  Bílková, Poláchová, Šmachová, Botková, Tomečková, Čapková, Tomečková

Strojení:  Knotková, Vítková, Jančíková

 • Ohlášky přiloženém listu

Email:  jojel@quick.cz,  tel: 776 680 901

Ohlášky farnosti Vnorovy

 

 • Dnes děkujeme za prázdniny a vyprošujeme požehnání učitelům a žákům do nového školního roku. Odpoledne potom bude ve 14.30 hod. litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Te Deum. Odpoledne pak přátelské posezení na faře při tzv. „Farním dni“ a popovídání. Ostatní – viz plakátek
 • NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH:

                          VE STŘEDU  –       návštěva od rána

                          VE ČTVRTEK  –   až od 9.30 hod. budu navštěvovat nemocné

                            V PÁTEK        –    navštívím jako obvykle

Tento týden je takový různorodý. Pokud někde někoho nestihnu a budu muset návštěvu přerušit. Pak se ozvěte a sejdeme se jiný termín.

 • V sobotu bude mše sv. ráno v 7.00 hod. Jedeme s ministranty na setkání do Náměště a žehnání nové diecézní fary pro ministranty. Kdo z ministrantů je doma a může je, bylo by dobré se zúčastnit. Podrobnosti u našich vedoucích ministrantů
 • Od 6. září každé úterý na faře v 9.30 hod. zahajuje svou činnost KLUBÍČKOsetkání maminek na mateřské dovolené. Podrobnosti na plakátku.
 • Příští neděli poděkujeme za úrodu a plody lidské práce –  oslavíme dožínky.
 • Další  sobotu 10.9. pojedeme na farní pouť – plakátek je na nástěnce. Pište se v sakristii. Kdo přispíváte na TvNoe a chcete dát nějakou částku. Přineste ji paní Všetulové.
 • V tomto školním roce budou opět mše sv. pro děti v pátky. Bude možnost se scházet už hodinu a půl přede mší sv. na zpěv a  jiné. Pak bude mše sv., podrobnosti budou řečeny. Pozvěte děti na zpěv při této mši sv. a  pak na tuto mši sv.
 • Také se podívejte, kdo máte doma kluky, kteří by mohli ministrovat. Mohou přijít na tzv. zkušenou nejprve třeba na dětské mše sv. a pak na další, aby mohli doplnit naše řady. Je to služba Bohu a každý kluk by měl být u oltáře a nesedět jen tak v lavici.
 • Společenství pro děti 4. a 5. třídy bude od pondělí 12.9. ve 14.00 – 15.30 na faře.
 • Domluva na společenství děvčat 6.-9. třídy bude 15.9. ve čtvrtek na faře. S děvčaty, které budou mít zájem o společenství se domluvíme na vyhovujícím termínu. Podrobnosti u paní Ivanové.
 • V pátek 16. září po mši sv. 18.30 hod. bych se rád setkal alespoň s jedním z rodičů, jejichž děti půjdou letos k 1. sv. přijímání. K 1. přijímání půjdou děti, které byly před tím v náboženství a jsou samozřejmě pokřtěné.
 • Díky skupině žen za úklid na faře.
 • Náboženství začínáme učit od12. září.
 • V zadu na stolíku je pokladnička matice svatohostýnské pro ty, kdo budou chtít dát příspěvek na zhotovení silnice na Sv. Hostýně.
 • V pondělí 12. září v netypický čas v 15.00hod se domluvili kněží Čech a Moravy,  odehrají tentokrát na Moravě své přátelské utkání. Tip padl na naše hříště. Kdo budete chtít se podívat, jste zváni. 
Comments are closed.