Ohlášky od 28. 7. do 4. 8. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za rodiče Zýbalovy, Studničkovy a P. Pavla a stařečky

28.7.

17. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

Po

Památka sv. Marty

18.00

Za rodiče Glozovy, dceru Lenku

29. 7.

 

 

a živou rodinu

Ut

 

7.00

Za ž. a + osmdesátníky

30.7.

 

 

 

St

Památka sv. Ignáce

18.00

Za Františka a Anastazii Břečkovy

31.7.

z Loyoly, kněze

 

syna, dceru, vnuka a vnučku

Čt

Památka sv. Alfonsa

17.00

Za + Josefa Gazárka, sourozence,

1.8.

z Liguori, biskupa, uč. c.

 

2 stařečky, ž. a + rodinu, duše v očistci

 

17.00

Příležitost k adoraci a ke sv. smíření

2.8.

První pátek v měsíci

18.00

Za rodiče Jana a Janu Procházkovy

 

 

 

a živou rodinu

So

 

 

 

 

 

18.00

Pobožnost sv. růžence v rámci první soboty měsíci

3.8.

 

 

 

Ne

 

7.30

Za Václava Šimšíka, ž. a + rodinu Šimšíkovu a Macháčkovu

4.8.

18. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice: Vetišková, Studničková, Křenková, Konečná, Slavíková, Grabcová, Hochová, Pavlíčková

Strojení: Frydrychová, Svobodová, Jurásková

Úklid fary: skupina č. 4.

  • Minule se vybralo 21 992,- B.Zpl.
  • V sobotu večer mše sv. nebude.

Bude příležitost pobožnosti růžence v rámci první soboty v měsíci v 18.00 hod.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680 901)

Comments are closed.