Ohlášky od 28. 3. do 4. 4. 2021

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   9.00-9.30 Podávání sv. přijímání –  v kostele
28.3. Květná neděle 10.00 Za + Josefa Studénku a rodinu Studénkovu a naše farní společenství
  14.00

14.30-15.00

 Křížová cesta-  během ní sv. smíření

Po ní výstav NSO + litanie a pak

příležitost ke sv. přijímání pro jednotlivce

Po   15.00-17.30 Příležitost ke Sv. smíření a sv. přijímání   – na faře
29. 3.   18.00 Za Františka Bartoška, manželku, rodiče z obou stran a duše v očistci
Ut   18.00 Za + rodiče Grabcovy a prarodiče Macháčkovy a Grabcovy s prosb. o dar
30.3.     víry,zdraví a B.požehnání pro rodinu
St   15.00-17.30 Příležitost ke Sv. smíření a sv.přijímání   – na faře
31.3.   18.00 Za + Marii Ivanovu, + manžela,2 rodiče
 
Čt Zelený čtvrtek 18.00 Za + Anežku a Josefa Sahajovy, ž. a +
1.4.   rodinu
  8.00 Ranní chvály
2.4. Velký Pátek 14.30 Křížová cesta
18.00 Obřady Velkého Pátku
So Bílá sobota 8.00 Ranní chvály
3.4. 20.00 Za ž a + farníky s prosbou za naše rodiny a dobrodince kostela
Ne Slavnost 9.00-9.30 Podávání sv. přijímání pro jednotlivce

–        v kostele

4.4. Zmrtvýchvstání 10.00 Za + rodiče Bobčíkovy, vnučku Hanku, vnuka Zdenka a duše v očistci
Páně Od 15.00

Do 16.00

Podávání sv. přijímání pro jednotlivce

–        v kostele

 

   Strojení kostela: Knotková, Vítková, Jančíková, Zacharová, Všetulová, Šimšíková, Kordulová

Kostel bude otevřený každý den velikonočního Třídenní pro osobní modlitby

ohlášky na přiloženém listu.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680 901)

OHLÁŠKY

  • smíření a sv. přijímáníPondělí a středa budu k dispozici od 15.00 hod do 17.30 hod pro svátosti. Kdo budete chtít využít této nabídky, máte možnost.
  • I když máme možnost být v kostelích, omezení scházení trvá dále i přes velikonoce. Naplnění v kostele je stále takové, jaké máme doposud. Tzn. Nemůžeme být všichni naráz v kostele při obřadech. Proto i kardinál Sarah ve své nótě pro biskupy připouští on-line přenosy, povzbuzuje i pro mše sv. s biskupy v katedrálách apod. Budou různé možnosti:

My  budeme mít bohoslužby a obřady: (všechny budou přenášeny přes TV a on-line) v těchto časech:

na Zelený čtvrtek v 18.00 hod.

na Velký pátek v 18.00 hod. – můžete si doma připravit kříž na stůl k obrazovkám.

na Velký pátek – bude příležitost ke sv. přijímání

od 8.30 hod-9.00h. / od 10.30-11.00h./ od 15.00 – 15.30h. / od 16.00 – 16.30h

na Bílou sobotu ve 20.00 hod. můžete si doma připravit svíci k rozsvícení.

na Bílou sobotu bych pozval rodiny s nejvyšším počtem dětí. Postupně byly osloveny rodiny, v rozumném počtu, aby se zúčastnily za farnost. Mimo jiné s ohledem na Rok rodiny, na mši sv. za farnost.  Všichni nemůžeme být přítomni fyzicky, ale duchovně ano. Zůstaňte tedy doma.

!Pro individuální modlitby bude kostel otevřen po všechny sváteční dny!

  • SČÍTÁNÍ LIDU – od 27. března do 9. dubna probíhá sčítání lidu. Nezapomeňte se přihlásit k Římskokatolické církvi nebo k církvi. Je důležité přiznat barvu i před světem…
  • Lešení se bude z kostela odnášet v pondělí od 7.30 hod. Prosím chlapy, kteří budete chtít pomoci odnášet lešení, aby bylo rychleji pryč. Ohlašte se u Tondy Zýbala. Úklid bude potom v úterý ráno od 8.00 hod.
  • Děti 3. třídy budou mít pátky zase po velikonočních svátcích.
  • Všechny děti budou mít malou aktivitku. V zadu pod kůrem budou mít v krabičce květy. Když půjdete na modlitbu do kostela, vezměte jeden květ a dejte jej na přiložený papír k bočnímu oltáři. A tak nám postupně rozkvete malý koberec z lásky k Ježíši.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680 901)

Comments are closed.