Ohlášky od 28. 2. do 7. 3. 2021

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   9.00-9.30 Podávání sv. přijímání –  v kostele
28.2. 2. neděle postní 10.00 Na poděkování za 45 let manželství s prosbou o ochranu a požehnání pro celou rodinu a za naše farní společenství
  14.00

14.30-15.00

 Křížová cesta-  během ní sv. smíření

Po ní výstav NSO + litanie a pak

příležitost ke sv. přijímání pro jednotlivce

Po   15.00 Pohřeb – Miroš Antonín
1. 3.  
Ut   15.00 Pohřeb – Pálichová Marie
2.3.    
St      
3.3.   15.00 Pohřeb – Smištíková Anna
 
Čt  
4.3.   17.00 Za + rodiče Vašíčkovy, zetě a duše
  v očistci
  od 15.00 Příležitost k adoraci
  16.00-17.30 Příležitost ke Sv. smíření a sv.přijímání   – na faře
5.3.   17.30 Křížová cesta
18.00 Za Antonína Studničku, manželku Marii

rodiče a duše v očistci

So
6.3. 18.00 Za + Annu Kuryviálovu, manž., 2 dcery
syna a duše v očistci
Ne   9.00-9.30 Podávání sv. přijímání –  v kostele
7.3. 3. neděle postní 10.00 Za + rodiče Kotkovy, syna Pavla, stařečky,  ž. rodinu a za naše farní společenství
  14.00

14.30-15.00

Křížová cesta-  během ní sv. smíření

Po ní výstav NSO + litanie a pak

příležitost ke sv. přijímání pro jednotlivce

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680 901)

Ohlášky

  • Omezení ohledně bohoslužeb zůstávají nezměněna. Jsou tak, jak byly nastaveny dříve. Opět se přidržíme moudrosti při zachovávání omezení. Další zprávy, které se týkají omezení, jsou na přiloženém listě.
  • Budeme se spojovat přes TV.
  • Pohřby – zůstanou tak, jak byly. Účast na mši sv. nechte pro rodinu. Ostatní přijďte pak na hřbitov. Od kondolence podání rukou se ustoupí.
  • Růženec přede mší sv. – kdo se střídají na růženec, budou pokračovat dále.
  • V pátek se opět vrátíme ke    tříděskupina P. Josefa je na řadě na mši sv. s rozestupy v lavicích.  Modlete se s nimi také doma společně. Nejen proto, aby děti modlitby uměly, ale také proto, že se buduje vztah s Ježíšem.
  • Křížové cesty – vedení zůstává tak, jak je rozděleno.
  • V pondělí, v úterý a ve středu budou pohřby v 15.00 hod.
  • Výročí Sv. Josefa si liturgicky „všimneme“ ve čtvrtek. Jinak se jistě sami modlíte osobně.
  • Nemocné bych navštívil: (je to možné. Kdo by měl nějakou změnu, třeba zdravotní, dejte vědět.)

+ ve středu – Kampionka, Kopanice, Dolina

+ ve čtvrtek – Lidéřovice

+ V pátek  –   Vnorovy

  • Třetí kolo Bible a my spuštěno na Popeleční středu. Kdo by chtěl, může se přihlásit na bibleamy.cz
Comments are closed.