Ohlášky od 27. 10. do 3. 11. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

30. neděle v mezidobí

7.30

Za + Aloise Crhonka a duše v očistci

27.10.

Slavnost Posvěcení

10.00

Za ž. a + farníky a dobrodince kostela

 

farního kostela- 110 let

 

 

Po

Svátek Šimona a Judy

7.00

Za ž. a + rodinu Otrubovu a Ludmilu

28. 10.

apoštolů

 

Gazárkovu

Ut

 

7.00

Za + rodiče Zacharovy, syna Jana

29.10.

 

 

a duše v očistci

St

 

18.00

Za + Anastázii a Františka Motyčkovy,

30.10.

 

 

ž. rodinu a duše v očistci

Čt

 

17.00

Za rodiče Kotkovy, Čambalovy a

31.10.

 

 

sourozence, ž. a + rodinu

SLAVNOST

17.00

Příležitost k adoraci a ke svátosti smíření

1.11.

VŠECH SVATÝCH

18.00

Za dárce a dobrodince farnosti

 

(Doporučený svátek)

 

 

So

Vzpomínka

 

 

 

Na všechny věrné

18.00

Za všechny zemřelé z naší farnosti

2.11.

zemřelé

Po mši sv.

Pobožnost za zemřelé u pomníku padlých

Ne

 

7.30

Za + Antonína Šmacha, syna, ž. a + rodinu Šmachovu a Chudíkovu

3.11.

31. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

 

 

 

 

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Smetkova a Hlavní: Borková, Tomečková, Zíbalová, Kuchaříková, Balažovičová, Holubíková, Macháčková

Strojení:

  • Na misie jsme poslali 30 090,- kč. B.Zpl.
  • Od novomanželů Tomečkových 2000,- kč. P.B.Zpl.
  • V pondělí bude mše sv. ráno.
  • Plnomocné odpustky pro duše v očistci: 1 a 2 listopadu v kostele= Modlitba Otče náš a Věřím v Boha, a na úmysl sv. Otce. 1.-8. listopadu – při návštěvě hřbitova = Modlitba za zemřelé. Za všeobecných podmínek sv. zpověď/v průběhu několika dnů/ a sv. přijímání/ten den/
  • V sobotu hned po mši sv. bude pobožnost za zemřelé u pomníku, pak půjdeme každý osobně na hřbitov.
  • Víkendovka – vzadu jsou přihlášky
  • V kostele vzadu jsou k dispoziciobrazové kalendářenašeho kostela za 110,-kč
  • Brožurka ke sv. Alžbětě –další dotisk později, oplatky budou také až k hodům
  • Návštěvy nemocných odložíme až na další týden

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680 901)

Comments are closed.