Ohlášky od 26. 5. do 2. 6. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

6. neděle velikonoční

7.00

Za + dárce a dobrodince farnosti

26.5.

První svaté přijímání

9.00

Za děti a jejich rodiče

 

 

14.30

Setkání dětí u P. Marie

Po

 

15.30

Pohřeb – Studnička Jan

27. 5.

 

 

 

Ut

 

7.00

Za Františku Macháčkovu, manžela

28.5.

 

 

rodiče a sourozence

St

 

18.00

Za Františka Kuryviála, manželku

29.5.

 

 

Annu a duše v očistci

Čt

Slavnost

17.00

Za + Jana Urbančíka, ž. a + rodinu

30.5.

Nanebevstoupení Páně

 

a duše v očistci

Svátek

 

 

31.5.

Navštívení Panny Marie

18.00

Za + rodiče Bobčíkovy, vnučku Hanku

 

 

 

a duše v očistci

So

Památka

 

 

Sv. Justina, muč

Výlet dětí

1.6.

 

 

Ne

 

7.30

Za + Karla Červeného, manž. Marii a duše v očistci

2.6.

7. neděle velikonoční

10.00

Za ž. a + farníky

 

 

 

 

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  Lidéřovice:  Pavková, Komoňová, Vašíková, Vítková, Peluchová, Tomečková, Zacharová

Strojení: Kuryviálová, Zubalíková, Sovková, Kočišová  

  • Minulou neděli se vybralo 24 315,- P.B.Zpl.
  • Příští sobotu jedeme s dětmi po 1. sv. přijímání na výlet na Sv. Hostýn. Odjezd v 7.30 hodin
  • V pondělí bude v 15.30 hod pohřeb – Jan Studnička
  • V pátek končí májový měsíc
  • Od pátku začíná novéna k Seslání Ducha Svatého.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Comments are closed.