Ohlášky od 26. 4. do 3. 5. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne      
26.4. 3.neděle velikonoční 8.00 Na poděkování za dar zdraví s prosbou
      o další milosti a za ž. a + rodinu
Po   18.00 Za Antonína a Marii Poláškovy a dceru
27. 4.     Marii Studničkovu
Ut   18.00 Za + Josefa Škrabala, ž. a + spolužáky
28.4.      
St Svátek Sv. Kateřiny Sienské 18.00 Za + rodiče Symerské a + rodinu
29.4. panny a uč. církve, patr.Evropy    
Čt   18.00 Za Josefa Pavku, manželku a rodiče
30.4.     z obou stran
     
1.5.   18.00 Za + Jana Šmacha, ž. a + rodinu
So Památka    
  Sv. Atanáše,biskupa 18.00 Za P. Jana Kočiše, sestru Anastazii
2.5.     a duše v očistci
Ne      
3.5. 4. neděle velikonoční 8.00 Za ž. a + ctitele sv. Floriána
  Neděle Dobrého Pastýře    

                            

  • Od příštího týdne bude možnost být 15 lidí v kostele na mši sv.

Zatím to uděláme tak, že  se budou účastnit ti, kteří mají napsaný  úmysl na danou mši sv. , potom ti, kdo budou mít na starosti desinfekční pořádek a také ti, kdo se budou modlit růženec.

Je třeba dodržet stanovený počet. Ostatním zůstává účast přes media.           Jednotlivé podmínky – také viz příloha.

  • před každou mší sv. ve všední den od 16.30 hod budu k dispozici – pro ty jednotlivce, kteří budou chtít přijít k individuálnímu přijetí sv. smíření.
  • V neděli od 9.30 do 11.30h – budu také k dispozici k individuálnímu přijetí svátosti. V tyto hodiny budu k dispozici  na faře v sále.
  • Plánovaný výlet farnosti se pochopitelně ruší.
  • Májové budou bývat vždy po každé mši sv., budeme při nich zpívat také modlitbu za déšť
  • Další informace podle vývoje situace.

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.