Ohlášky od 25. 3.  do  1. 4. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Na poděkování za dar života, ž. a + rodinu
25.3. Květná neděle 10.00 Za ž. a + farníky
    14.00 Křížová cesta
       
Po Pondělí 18.00 Za rodiče Kuryviálovy, syna Josefa a
26. 3. Svatého týdne   duše v očistci
Ut Úterý 7.00 Za rodinu Dvorskou a 2 + rodiče
27. 3. Svatého týdne    
St Středa 18.00 Za + rodiče Vašíčkovy, zetě, a duše
28.3. Svatého týdne   v očistci
Čt ZELENÝ ČTVRTEK 18.00 Za Anežku Motyčkovu, manž. Vojtěcha
29.3.     2 rodiče, dceru Alžbětu, manž. 2 syny
VELKÝ PÁTEK 8.00 Ranní chvály
30.3.   14.30 Křížová cesta
    18.00 Obřady Velkého Pátku
So   8.00 Ranní chvály
  BÍLÁ SOBOTA 20.00 Za ž. a + farníky a dobrodince farnosti
31.3.      
Ne SLAVNOST  7.30 Za + Pavla Kovaříka, ž. a + rodinu
1.4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 10.00 Za + rodiče Motyčkovy, syny,
  PÁNĚ   ž. rodinu a duše v očistci

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Kostelní a Dolní: Vítková, Žáková, Sovková, Borková, Pátková, Procházková, Pavková

Strojení: Gazárková, Kolská, Přibylová, Žádníková, Pilnajová, Konečná, Žáková

Úklid fary: skupina č. 5

  • Ve čtvrtek budou Getsemany otevřeny k modlitbě do 23.00 hod.
  • V sobotu bude Boží hrob otevřen k modlitbě od 8.00 hod do 16.00 hodin
  • V neděli bude tradiční žehnání pokrmů při obou mších sv.
  • Velikonoční vigilie bude se křtem

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.