Ohlášky od 25. 2.  do  4. 3. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za Vladimíra Cibulku, ž. a + rodinu
25.2. 2. neděle postní 10.00 Za ž. a + farníky
    14.00 Křížová cesta
Po   18.00 Za + rodiče Křížanovy, Františka
26. 2.     Mrkvu, rodiče z o. stran a  ž. rodinu
Ut   7.00 Za + Marii Urbančíkovu, bratra Aloise
27. 2.     rodiče z o. stran
St   18.00 Za + Františka Konečného
28.2.      
Čt   17.00 Za + Jaroslava Brázdila a rodinu
1.3.     Puzkailerovu
  17.40 Křížová cesta – 4. třída
2.3.   18.00 Za + Jana Matušku a + Karla Smetku
      a rodiče
So   18.00 Za + rodiče Kotkovy, Čambalovy,
      sourozence a stařečky
3.3.      
Ne   7.30 Za Františka Bártka, manž., syna Josefa a snachu Pavlu
4.3. 3. neděle postní 10.00 Za ž. a + farníky
    14.00 Křížová cesta

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lideřovice: Vaštíková, Slavíková, Čambalová, Břečková, Studničková, Motyčková

  • Ve čtvrtek a v pátek obejdu nemocné jako obvykle
  • Minule se vybralo 24 774,- P.B.Zpl.
  • V pátek po mši sv. setkání s rodiči dětí 1. sv. přijímání
  • V pátek na závěr mše sv. bude adorace prvopáteční s dětmi.
  • Příští sobota je mládežnická

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.