Ohlášky od 24. do 31. 10. 2021

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne 30. neděle v mezidobí 7.30 Za Aloise Konečného, manželku, syna,   a sourozence z o. stran
24. 10. Výročí posvěcení kostela 10.00 Za naše farní společenství a všechny dobrodince našeho kostela
Misijní neděle
Po   18.00 Za + rodiče Otrubovy, syna, dceru
25. 10.   a zetě
Ut   7.00 Za + Cyrila Zachara, manželku Marii
26.10.   a dceru Anežku
St   —- —————–
27.10.   —– ——————
Čt   —– ———————–
28.10.   —– ———————–
—– —————————
29.10. —— —————————
—– —————————
So —- —————————
30.10. —– —————————-
Ne 7.30 Za + Jana Břečku, manželku Danicu a sourozence
31. neděle v mezidobí 10.00 Za naše farní společenství
31.10.

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: ul.Dolina: Břečková, Kafková, Macháčková, Neumannová, Žáková, Větříčková, Káčerová

Strojení: Sahajová, Spáčilová, Strachotová, Studničková

V úterý po mši sv. bude v kostele generální úklid a zároveň čištění svícnů. Prosíme ochotné ženy i muže o pomoc.

  • Dnešní sbírku pošleme na misie.
  • Od středy zde nebudu. Na pohřbech bude zastupovat z Veselí n/M. V neděli zde bude sloužit mši sv.  Libor Všetula SDB.
  • Minulou neděli se vybralo 23 383,- P.B.Zpl.
  • Od pondělí 25.10. je možno získat Plnomocné odpustky pro duše v očistci.

Email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Comments are closed.